Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
308507breiddegrad41
308511buotros1
308493fellesnemninga17
308500hjelpeforsyningar6
308496kommunikasjonsmessig31
308505konferere36
308509konfliktområda12
308510militæraksjonar2
308508militærkomiteen10
308497mindretalsstyret5
308499opprørsstyrkar6
308494prinsippløysingar1
308490sigermaktene11
308506stabsorgan1
308492tvangsaksjonar1
308495tvister22
308491verdsorganisasjon4
308498våpenboikott4