Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 107 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
308466antinazist8
308383antroposentrisk4
308432argumentativt4
308462artsdrepande2
308437artsdøden2
308418artshovmod1
308476artsnivået1
308417artsundergang2
308428artsundergangen3
308392asiatane15
308458betänker1
308434bevisbyrda12
308430bevisbyrde16
308424böse3
308485conditio12
308470deutschlands6
308484dyreplagar2
308423dødsleir1
308465eksistensfilosofane1
308405endringsviljen2
308454engång2
308387ernæringssituasjonen6
308456finnas26
308386folkeauke60
308385framtidsutviklinga2
308438förnuftet3
308472grunngivingselementa1
308469haftung2
308411handlingsviljen1
308450hotfull1
308486humana10
308482implikasjon5
308464jaspers6
308402konversasjonsemne1
308382menneskearten4
308449mera18
308403miljøetikarar1
308479modernitetsanalysane1
308436moralfilosofar3
308395morallæra2
308429moraltenking1
308410motivasjonsgrunnlag1
308407motverking2
308425mysteriøs6
308448människorna9
308443mänskligheten1
308463naturøydinga1
308483nådeskotet2
308446omvälvning1
308442orealistiskt1
308445oro183
308473parallellføre1
308388planetens21
308468politischen2
308415pretensjon7
308421primærmål1
308480redsleridne1
308409respektabelt26
308489restressursar1
308412revolusjonsromanane1
308397riden5
308433rimeleggjering1
308461rättvis1
308478samfunnsfilosofisk1
308467schuldfrage1
308457sekler1
308474skuldsituasjonane1
308398storinnsats5
308401storinnsatsen2
308389storkatastrofen1
308455säkerhet4
308459tagit4
308414teorifengd1
308416teorifengde1
308413teorilaus5
308452tidigare3
308460tyckas1
308419undergangskatastrofe1
308444undergång1
308393universalisere4
308394universalistiske23
308440upop3
308453upprörande2
308447upprört1
308471utgivingsåret2
308390utnyttingssjansane1
308399utsettast15
308422vanvitsriden1
308431verdifengd1
308475verdsstatsborgarskap1
308451verkligheten11
308487vesenseigenskap3
308477vitskapshistorisk4
308404økofilosofar2
308408økonomoptimismen1
308488øksle7