Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 186 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
308189abonnementsaviser4
308230abonnementsopplaget4
308085aksjonsarbeidet1
308094artikkelseriar4
308128avisleiing1
308112behandlingsopplegg27
308113behandlingsopplegget15
308089bortsatte1
308164båser5
308211dagbladsledere1
308114dagsrapportane3
308155deskens1
308202dramaturgar3
308195dyktiggjeringa1
308242evaluerande3
308096faglært35
308213farvestreger1
308108feiltolkninger5
308138ferdighet10
308080filmtrilogien3
308144finmasket4
308107flaskehalser21
308196fleirkjeldebruk1
308150formater8
308140formatets1
308125frekvente38
308115frifunne75
308239fuj1
308240föreningen28
308215grafik1
308166grønnskollingene2
308243guldspaden1
308208haagerup1
308087handicappede1
308082handikappede16
308199historievitskap4
308200historisme3
308172individualisere10
308079innskrenket10
308148jernkorsett1
308179journalistikkforskning1
308167kommandolinjene5
308225kommunaljournalistikk1
308219komprimeret1
308198korpsånd3
308241korpsånda2
308142kvalitetsorientert3
308091kålåkrene1
308247lagleiar144
308124langtidsprosjekt5
308174langtidsverknad6
308235laussalsjournalistane1
308229laussalsopplaget1
308122laussalspressa1
308185laussalssideologiens1
308156layoutens1
308158leservennlig1
308154leservennligste1
308220levede19
308209linjerne3
308093loftsgulv1
308233lupen21
308244lövkvist22
308161løssalgsavisene7
308187løssalgsliknende1
308145markedsanalysene1
308064marknadstilpassinga7
308203mediedrama1
308201mediekonfliktar2
308237mediepraksis1
308236medieverksemder9
308104milestolpe22
308231momsavgift1
308223monopoltendensane1
308116mortifisere3
308226møreforskning6
308227nml8
308097normalskolen7
308130nyheits1
308178nyheitsaspektet1
308245nyheitsdesken1
308246nyheitsjaget1
308129nyheitssyndromet1
308162nyhetsoppslag2
308217nyskabelser1
308069nødlanding19
308068okkupasjonsfilmane1
308204omgrepsapparatet10
308192presentasjonsformene2
308191presentasjonsformer5
308188presentasjonsmåter1
308121presseinnsats1
308224pressestruktur1
308194profesjonaliseringsideologi1
308197profesjonaliseringsideologien1
308105provokatorisk1
308170puijk2
308123påsta1
308134redaksjonsmiljø5
308159refleksjonene1
308175reformtilhengjarane4
308206regisserande2
308109reglement183
308075rektors36
308126ressurssvak10
308073reston1
308216resulterede1
308101rettleiingsteneste14
308110rettskrav70
308212rotationspresser1
308218rummede1
308106røket25
308074samstundens1
308190sensasjonsjakt1
308118sentralinstitusjonar6
308160siles4
308076skavlans21
308098skolelova2
308099skoletilbod38
308065skouens19
308165skreddersys3
308136skribentverksemd4
308133skriveforbud1
308088slaveanstaltene1
308061sosialjournalistikken4
308177sosialreportasjane2
308171sosialreportasjar1
308072spaltistforma4
308102spesialpedagogikken1
308103spesialpedagogisk122
308090stakkarne14
308222statsmagt51
308071stenhamar5
308152stoffgruppene4
308143stofflig1
308151støpeformene1
308146støpeformer1
308149støpes4
308186tabloidideologi1
308139tabloidideologien10
308184tabloidideologiens2
308163teiger2
308157tilpasningsdyktige3
308205tilretteleggjande19
308062tospannet14
308060tønnes222
308147uelastiske2
308238undersøgende1
308169undersøkende7
308135uoppsliteleg4
308153utlede2
308207utspilles7
308117utviklingshemmede67
308221vagthund1
308095vaktpostene1
308092vassgrauten29
308083veldedigheten2
308081veldedighetens2
308132verdinøytralitet4
308173vidareformidle44
308193yrkesmedvit2
308066ytringer64
308086årenes24
308111åtferdsterapeutisk1
308137økonomistyrt2