Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 60 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
307870antagonistiske5
307857antipolitikk3
307860antipolitiske1
307818artistsjelene1
307843berdjajev1
307813dongpo2
307834embetsmannskarrieren1
307829fjelleremittane1
307831fjelleremitten1
307861folkerepresentant1
307862folketribun7
307848gaulles17
307839gjøoksen1
307814hangzhou10
307816hoffpoet4
307866individualismens9
307815juyi1
307832karrierisme2
307854kiplings13
307865kollektivismen9
307852kommunistregima2
307850kommuniststyret10
307868konfusianar1
307822konfusianarane2
307810konfusianarar3
307821konfusianismen5
307820konfusiansk4
307842konfusianske4
307858kulturkrinsar6
307864kulturmenneska1
307845kulturpersonane2
307846majakovskijs1
307825messianistiske1
307827natursymbolet2
307837offerokse1
307863oppofringa3
307824oppreistar7
307847regimekritikarar4
307826semiotikarane1
307838silkeklede4
307851statsideologien2
307819statsstillinga1
307855tankelaust139
307823taoismen9
307869taoist1
307849taoistane1
307811taoistar6
307828taoisten2
307841taoistiske2
307833tenestemannslivet1
307867verdsoppfatninga3
307844vernadski1
307817yuanming1
307853zhelev1
307835zhugo1
307836zi6
307859åndsmenneska3
307856åndspersonar1