Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 160 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
307058)pengar1
306940asplin55
306944attkjenningsgleda1
307032avkoplande2
307030avvekslingar2
306946bifigurane7
307004bohwim5
307022bonevoks3
307002breda71
307086brinchmanns6
307007brødfilm1
307010byhring5
307011dampstrykejern1
306969demonstrasjonsutstyr1
306938düring6
307089dürings1
307068eftermiddagsstund1
307060eingongsmateriale1
307014electrolux14
307061emblematisk4
307017etterrett13
307015evalet1
307016fellesmeieriet3
306973fellesreklame1
306943filmavsnitta1
306958filmframsyning44
306970filmframvisarapparat1
306993filmlengda1
306962filmlivet1
306998filmmateriale6
307043fjernsynsavsnittet1
307044fjernsynsførebuinga1
306957forfilmane1
306987forfilmar2
307049framtidsorientert2
307045framtidsvyer6
306975føremiddagane12
307025garnprodukt1
307028glasværk1
306951gløymsel13
307005helweg1
306978henki15
307012holmsund3
306959hovudfilmen6
306949husfarvikaren1
306947husfarvikarkontor1
307057hushaldnings1
306983hushaldningsfronten1
307053hushaldningsmaskinar1
306976hushaldningsprodukt2
307096husmoransvaret2
306989husmorens2
306982husmorfilm8
306945husmorfilmane22
306942husmorfilmar4
306948husmorfilmen1
307065husmorfilmens1
307001husmorfilmkampanjen1
306986husmorkvardagen1
307071husmorland2
307088husmorrolle3
306941husmorskole3
307038husmortenesta1
306988husmorvikaren1
307087høysommer1
307090informasjonsfilms1
307062kasserollane5
307033kasserollesett2
306950kinohistoria1
306952kinokultur2
306974kinokulturen1
306939kjønnsrollekomedie1
307018kommentatorstemma2
307072konsumpsjonseininga1
306956kortfilmprogram1
307084kranes8
307023kures2
306953kveldsframsyningar7
306981langesund290
306963lanseringskampanjar1
307027lettglas4
307073livsoppgåva16
307041livsstilsreklame2
306954lydfilmavisen1
307054lykkeligere17
307036margarin214
307037middagsoppskrifter1
307052miglione1
307040milo107
307074mixmaster2
307083modelleringa13
307051moderniseringsprosessane8
307077motforestillingane9
307070mønsterstrikk2
307080nøytraliserast3
307047ostemerke1
307059overtalingsstrategien1
307013plastfliser2
306985premiekonkurransar1
307048produktnamn23
307046produktnamnet29
307095propagandaplass1
307067ramms4
306955reisefilmar1
307097reklamebodskapen5
306964reklamefilmens1
306972reklameinnslag17
306961reklamelysbilete1
307000reklamemiddel3
306997reklameoppdrag6
306999rentabilitet11
306977revykomikarar1
307055salsargumenta1
307050samfunnsbilete13
307019sekunderande1
307063småstunder5
307082sosialiseringstema2
306992starfilm1
307064strikke83
307066strikkeområdet1
307075strykemaskin2
307069strømpe13
307079støvtørking6
307042tilverkingsprosessen2
307076trykkoker2
307008utviklingsperiode9
307056vareflommen1
306984vareprøver7
307031vareskrytet1
306967vaskedemonstrasjonar1
307039vaskemiddelet5
306965vaskepulveret3
307078vennerøds2
307091visningane15
306960visningar35