Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 140 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
306598affektar11
306671aktøranes8
306639apologiar3
306686atmosfæreskapande1
306614avdramatisering2
306590avistekstane2
306632avmytifisere1
306629avslappet78
306633befalskulen10
306615begeistringskurva1
306674begrepas1
306683cellulosen9
306593demaskerast1
306589dikotomiar13
306607disponeringar25
306638distriktsavisa6
306667ebruk1
306668etterbruks1
306689finken8
306697fløyteskumming5
306594fortolkast8
306602fortolkningspotensiale1
306670fortrenger19
306662friidrettsforbund50
306644gjenopprettar8
306601graderinga16
306682gullmedaljørane1
306677gullmedaljørar1
306695harmfulle17
306645harmonisøkande1
306663heibergforteljing1
306631heltens11
306669innber106
306696japperi1
306654kanoniseringas1
306707karfolkvis1
306599kjenslemetta5
306592kobling37
306604konfliktforhold4
306659konfliktorientert6
306610konfliktstoffet20
306666konsernmodell7
306620kostnadsramma276
306709kroande1
306685laussalsavisa4
306661lillehammerordførar1
306698logosnivå1
306606loocs2
306679mediaforteljingar1
306574medieretorikken3
306634militærkarriere1
306591mytologiserande7
306587nedtellinga4
306708nålestikkironi1
306714næringslivstoppen5
306652oganisasjonsmodellen1
306642omorganiseringsfase3
306643organisasjonsskisse1
306658parallellartikkel1
306636parallellreportasje1
306713pathosberetning1
306623perspektivkonflikten1
306619pretend5
306655prinsippkonfliktar1
306611riddarlegheit1
306618rønningens5
306613samarbeidsproblem48
306630scenevant9
306628selvsikker34
306580sjetne12
306597skribentens3
306616skurkerolle3
306676slåttvik8
306690slåttviks1
306705spørsmålsteiken2
306595stilnivåa4
306711stoppunkta4
306583systemskiftet13
306596talarens20
306691tenninga48
306651tillitsvekkande9
306612tilspisse26
306588tiltar14
306710toppaktøren1
306687triumftog6
306646tryggleikssøkande1
306672underdogstatus1
306701utleiere8
306684vengesus3
306627verifikasjon25
306575øvrelid627