Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 81 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
306565alpinistane30
306549apoteose15
306553barneliv16
306497bredeladd1
306533drysse29
306496dæhlvang1
306500einarar23
306535eliteidrettsdyrkinga1
306558fellesressursane7
306531flaggfabrikken1
306537forsystring1
306506gjennomregulert12
306509glohaugar1
306493gullsjansar5
306563gullungane5
306505halvkule48
306559handelskonkurransen2
306542hardheit3
306548hundredelane1
306546hundredelar71
306504hundredels31
306567idealtid6
306528idrettsopplevinga1
306523idrettsprestasjonane5
306530importfirma5
306520innvevnad1
306512klandrande20
306561konkurransefortrinna6
306555konkurranseideologien1
306557konkurranseøkonomien4
306515kvardagsperspektivet1
306511kvardagssprengjande1
306502kvinnevis2
306521lagpatriotismen1
306568landsprioritet1
306573liksomkampar1
306525lunsjbegeistringa1
306526medvinnaren1
306570miljøaspektet26
306532møbelbransjen30
306499nasjonalegoistisk1
306522nasjonalpatriotismen1
306550ols31
306562overbelasta32
306564overklassemanerane1
306503overtrente1
306545projeksjonane10
306536samfunnsarenaen1
306516skigutane58
306569skånsam88
306513snusfornuft21
306572sportsarenaen4
306501sportsbegeistringa1
306518sportsopplevingar1
306544sportsprestasjonen1
306514sportssendingane12
306534sportssendingar17
306498strykekvartettar6
306517suppleantane1
306547sympatireaksjonar1
306494tilrigga3
306529tremasse51
306543uetiske26
306495ullie1
306507underhaldningsdopet1
306510understøttar18
306508utstøyting81
306554vaksineprogram8
306541vinnardyrking1
306527vintersportsheltane1
306524vinterøvingar2
306491økodød3
306551økodøden1