Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 167 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
306097absurditetsoppfatningar1
306025altartavlene3
306105ammonittane1
306088anamnese1
306089anamnetisk2
306090anamnetiske1
306031andachten1
306126antitesar2
306125argumentasjonsoppbygging1
306113arreboe1
306007artikle2
306000barned1
306101barokkdiktar4
305965barokkdiktarar1
306123barokkforfattarane2
306129barokkpoetane1
306019biletdyrking2
306128biletrikdommen2
306038bisbedømmet1
305986boklader1
306056brochmanianar1
306003brøst19
306034bønetider1
306044daudningehovud1
305998derborah1
306083detaljskildringar3
306018djevlehysteri1
306051dødsfarar1
306107eksegerer1
305966engelbretsdatter20
305978engelbretsdatters3
306117esteten3
306008evangelie46
306046evigheden16
306106filistrane15
306041firebandserien1
306017folkelærdom1
306116folkeversa1
306047forestaar3
306111forløpa2
306071fornuftstrua2
306073forsoningslæra2
306037framgrunnsfigur1
306070framskridande5
306072frelsesprosessen1
306053frelsessystemet1
305954frigjeringshelt4
306011fuule1
306068førstadia1
305983førsteutgåve7
306099gaaer94
306009gack1
305958gamlefienden1
306012gast18
305956gestene2
306001graad25
306092handelslivet8
306026helgenbileta3
306020helgentilbeding1
305953hierne5
305960historiespel4
305988hjernefoster1
306035husandakten3
306039hustavla12
306094hustavletradisjon1
305999høvesdiktinga2
305984ieg67
306098ihvor3
306027immatrikulert14
305996inderste21
306049interregnum7
306082jammersong4
306104jefta22
306062jorda?1
306010kaas46
306100kand384
306023katekismegudstenester1
305973katekismesange9
306024katekismetavlene1
306087kimstoff1
306075kjødet15
305994leberne1
306112medforfattarar12
306122meisterrimar1
306048mellomliggande6
305987melodiforelegga1
305981middelaldermystikken1
306103midjanittane1
306029musikalische1
306058nattverdsalmen1
306028neüe1
305961nordfolk2
305969nordlands118
305989næb1
306063oppdagingsferdene6
305995opprunden1
306032opptrykte5
306124oppusta1
305955ordhage35
306109ordrikdom7
306066ortodoksiens4
306120parnasso1
306108paulussitat1
306042poulet2
306040poulets1
306095prestemakt2
305991prestemann14
306052proklamasjonar7
305990quiddre1
306119reenberg4
306050renessansens14
306036ritualisere1
306078rugda112
306004ræt6
305964salmeform1
305980salmeideologi1
305979salmespråket2
306076salmeverda1
306069sanningskriterium3
306081situasjonsplassert1
305997siæl2
305971siælens3
305957soknebarna11
306074sondrar6
306084songdiktaren1
306093standsinndeling1
306102tabloidjournalistikk1
306005tallaus12
306127tautologiar4
306055theologia3
306045timeglass3
306002traar132
306064tredveårskrigen2
306022triumvirat3
306006troes4
306067trusgrunnlag2
306114trykklette27
306118tøger24
306061uiverset1
306096understrekinga25
306110utbroderande1
306080utmaling2
306015vedkjenningsskrift7
305992vedst1
306077vesas1
306085virkekraftig1
305993voxen10
306079åtaksposisjon1