Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 83 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
305926allstadnærverande2
305924allstadverande1
305899alternativmedisinar2
305874anarkistsong4
305940avrivningar2
305906bataljar2
305881bergesens2
305879bondedatter5
305869butikkjomfru2
305895butikkjomfrua4
305938bærar6
305876drepin24
305877eksistensialistane3
305920ektepakta5
305892ekvilibrist1
305903eventyrdrøymespelet1
305882fallit29
305893farlaus37
305896fillefrans3
305948framskriva1
305939fritenkjing6
305871fråskilt28
305941gruvlaren5
305878halvlærd1
305943hjonskap9
305928introduktør1
305883kjoledisken1
305915kolbotten4
305933krotar10
305907kunstnarlig4
305917labraaten9
305873landsmålslæraren1
305919lauslege9
305932livskameratane1
305925lutrar2
305908læeraren1
305946modermordet1
305875nykken31
305923overleveringane3
305937overmenneskelig3
305904piparar4
305929problematiseringa15
305870proletarjente1
305890ranglefanten9
305936rariteten6
305905riksmålspøbelen1
305951samlagsjubileet1
305902samtidsdrama4
305880satyren6
305909sjaskete9
305949sjølbiografi1
305900skandaledramatikar1
305935skogvordar1
305916skrivestader1
305912spelstykke137
305898sunnhetsorakel1
305888svimlinga2
305922svinnande11
305913tillempar1
305887tospråkligheten1
305897trekkpapir7
305872truffen14
305934trøtnar3
305885tungemålet18
305921ubotelige2
305901ugitt1
305891ungkarsindividualisten1
305918uskiljelige1
305950vandringen16
305894xiania2
305942åndsens8