Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 114 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
305771antireduksjonistiske1
305837befolkningseksplosjonen3
305867bifurkasjonspunkt1
305852brubygginga9
305798counterproductive1
305765crises4
305793determinantane4
305790deterministiske12
305864dulle13
305831eksosfæren1
305858eksosutslepp12
305844endringstakta5
305787epistemisk3
305782fasett9
305767fattbare3
305788filosofsjargong1
305822folkeleiarane1
305853folkepsykologisk3
305829forbruksjaget1
305766fornuftsmessig5
305779forskingstradisjonen7
305760føgjer2
305764grunnlagskrisa1
305775holismen2
305841hundreået1
305781ilja15
305845infrastrukturar22
305768intelligible6
305849irreversibiliteten1
305820irreversible40
305866kaosforskarane1
305777kaosforsking1
305778kaosforskinga4
305840karrigare3
305762kausalt10
305857komitéutgreiingar3
305813kultar29
305754kulturars2
305846kulturmønsteret3
305763kvanteteorien5
305796kybernetiske1
305806landskapstypar3
305830leikesakene2
305847levemåtane7
305759lovbunde5
305851massearbeidsløyse14
305833materialforbruk19
305774metodologiar1
305772mikrofysikken1
305824miljøhysteri1
305792modellførestelling4
305825motsetnadsforhold14
305835månene2
305769naturforskarar4
305821naturprosessar4
305827naturøydeleggingar1
305838nedskruing2
305791nimbusen2
305823nyvekt17
305757omgrepsmessige8
305780omstrukturerande2
305786ontisk2
305805oppaling7
305812oppløysingstilstanden1
305800planleggingsarbeid16
305761predisere1
305758presuppositions1
305843produksjonsformer15
305850påpeikingane1
305817påtakelege10
305842regresjonar2
305797samfunnsplanleggjande1
305795samfunnspolitikken4
305794samfunnvitskapane1
305814scientisme4
305755seinrenessansen3
305808shortcomings2
305802skadeverknaden14
305819skogdød15
305773systemteori11
305770såkalle2
305832tilnærmingsvis4
305818tilskitning6
305807toleleg28
305848transportmåtar12
305856trusvedkjenningar2
305839turtalsreduksjon1
305868ufornufta1
305854ugjennomførlege2
305834ugjennomtenkte3
305861umogleggjere2
305783utgangstilstanden1
305826uttapping8
305789uvisserelasjon2
305863vanmaktas1
305860vanskeleggjere24
305836vekstretninga1
305859veksttankegangen3
305815verdinihilismen3
305810verditomrom1
305811verdivakuum1
305865verdskrigars1
305756versbiltetet1
305809vesterlendingar1
305803vitskapsetiske2
305816ønskjemål19
305862ønskjemåla6