Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 223 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
305576allilujeva2
305655angitt63
305596aningane4
305626antileninistiske1
305654antistalinistisk1
305541arbeidsplikt27
305675arkivforhandlingane1
305643attentatplanar2
305710avhøyrd52
305717avskilsbrev10
305578avskilsbrevet3
305605avskilssøknadene8
305690avslutningsforedraget1
305686baktale24
305699bakvaska2
305709bakvaske3
305623bakvaskingskampanjen1
305536balabanova1
305753berija3
305539bolsjeviken3
305722bolsjevikisk3
305705bolsjevikleiaren1
305618bolsjevikpartiet7
305612bondepolitikken23
305736bukharina1
305559bukharins15
305607bukharinske3
305562bukhasjka1
305742bønneskriftene1
305572datsja1
305665dueslag2
305688dulta49
305664dyretemjar4
305716dødsbrev6
305744dødsbrevet1
305575dødsfare5
305673eksilmensjeviken1
305649ekskommunisten1
305569esfir1
305713etterkomande2
305707eufemistiske3
305554fagforeiningsdebatten1
305590fagforeiningsmiljøet1
305685februarmøtet19
305677fedor3
305706feiltolka24
305743fengselsskriftene1
305687forbrytersk10
305621forbydast7
305630forsoningsbesøk1
305718forsoningsbrev1
305593forsoningsgestar1
305611forsvarstaktikken1
305550fraksjonsdanning1
305544georgiaren3
305570gurvitsj3
305741halldòr1
305657halvsabotert1
305684handlangaren3
305670handskriftene18
305700helvetesmaskinen1
305672hovudaktor1
305726hovudbønna1
305619hovudfeila2
305711hovudklagemåla1
305614hovudmassen3
305697hovudregissøren2
305603høgreavvik2
305620høgreavvikarane1
305606høgreavviket4
305637høgregruppa41
305639høgrekapitulantane1
305631høgreleiarane1
305638høgreopportunismen1
305683innanriksministeriet8
305720innanriksministerium1
305601intriganten1
305595intrigere6
305698iscenesetjaren3
305662isvestija4
305669jesjov3
305719jesjovs1
305598julimøtet1
305751kaganovitsj1
305560kamenjev11
305748kammerjomfrua1
305650kilbom1
305561koba4
305584kolkos2
305586kollektivisere2
305652kollektiviseringspolitikken1
305604kominternkongressen1
305616kornleverandør1
305615kornseljar1
305694korridorsamtalar1
305540krigskommunismen2
305653kriseforholda1
305613kulakken2
305708kulturfilosofiske5
305580kustodijev1
305703køyvd3
305587landbruksproduksjonen18
305668landskapsmålar14
305633larina2
305752legehjelpa1
305548leiarambisjonar4
305629leninisme2
305691likvidasjonsplanane1
305530livssfæren1
305568lukina3
305533lyta17
305551makthugen4
305538maktpolitikaren2
305624massekollektivisering1
305534memoarskrivarane1
305676mensjevik1
305602middlemådige1
305628misgrepet2
305531moralnormene4
305733moskvaskule1
305582motforholdsreglane1
305734mønstergyldige18
305567nadesjda4
305545nasjonalspørsmålet2
305588nep5
305674nikolajevskij2
305627novembermøtet9
305702nystet6
305592nytrotskist1
305747nådeteikn2
305542offentleggjeringar3
305641ogpu3
305725omfatttar1
305661opposisjonsleiarane5
305671organisasjonsavdelinga4
305549partidisiplinen5
305610partidiskusjon1
305651partihøgskular1
305565partikameraten3
305608partilover1
305556partisekretariatet7
305723partispråk1
305658partiutreinskinga1
305622partivedtaka1
305681partiveteranane3
305634pelsluer3
305546petrograd26
305732pionjerskaja1
305680plenumsmøta8
305564politbyråmedlemmen1
305557politbyråsuppleanten1
305745politiapparat3
305648produksjonskulturen2
305735progresjonen29
305532regjeringskarrieren1
305625rekvisisjonar9
305566rykov11
305563samansveisinga2
305558sentralorganet9
305555sinovjev12
305731skulebarnavisa1
305537skånsellause5
305750slagtilfellet2
305666småviltjeger4
305724sovjetforfatninga1
305543sovjetleiarane6
305617sovjetlovene1
305579sovjetopinionen1
305585sovkos2
305552stormannsgrillene1
305573subalovo1
305609sukp1
305571svetlana46
305667symjar54
305635telefonlinje24
305642terrorplanar27
305701tilinkjegjord1
305589tomskij4
305704trongsynet5
305696tsjeka1
305728tsjekist1
305695tsjekistane1
305644tsjingiskhan1
305591unntaksåtgjerdene2
305583unntaksåtgjerder2
305737ussrs1
305740uvennlege12
305535valentinov1
305749valetsjka1
305663vanskeleggjort30
305682varamedlemmene24
305712varetektsarresten3
305632vennskapsforhold17
305547venstrekommunismen1
305581venstreopposisjonen41
305599venstristiske2
305721vitneforklaringane15
305553årsalderen80