Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 162 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
305225)forklaringane1
305221aadnanes3
305353adressera5
305373agiterande5
305260altersølv1
305381antikristne3
305246astrologiske7
305240atomtrugsmålet4
305300avgudsbilete1
305301baffomet2
305379barometerfunksjonen1
305357bigott2
305384bålveden1
305371definision1
305268djevledyrking4
305284djevledyrkinga1
305355emansipasjonsbehov1
305223endetidsvyer2
305372eskatologisk3
305239etiskpolitiske1
305241fila87
305236fornyingsrørsla2
305310frimurarlosjar1
305289fruktbarheitsreligionen1
305269førestillingsverda13
305257gjennomkristna1
305293gnostisk10
305307gudebiletet3
305286gudsdyrking59
305383heksebåla1
305288hekseforfølgingane4
305292heksereligion1
305327heksereligionen1
305326hekserørsla1
305234hormonstyrt1
305345hovudtrend2
305380innflytelsesrik10
305296kjettarrørsler1
305360kristendomsfiendtleg1
305273kristendomshatsk1
305344kristendomsundervisninga23
305244krusifiksutgåve1
305280kulturdiagnose1
305226kvasipsykologiske1
305275kyrkjebrannane1
305354lausgods2
305322livsnyting6
305235livsstilsmessige1
305338livssynsalternativ1
305249livssynselement1
305230livssynsmangfald5
305231livssynsmarknad7
305242livssynsmessige18
305348livssynsmonopolet2
305270livssynspåverknad2
305349livssynsramme1
305343livssynsrammene1
305332livstolkingar4
305256lokkast39
305313losjane5
305295lusifer2
305252lydnivået40
305376marginalfenomen2
305229mediaorakla1
305250mediesjokket1
305304molay1
305308molays1
305339monopolstatus3
305374motreligion1
305375motreligionen1
305312mystifikasjon4
305306mytedanning7
305302naudsynlege126
305364nyreligiøst1
305281okkultistiske7
305314openb7
305331overdimensjonerast2
305340pluralisering3
305346postkristen2
305351postkristent1
305336postkristne8
305350proklamatoriske1
305319propaganderande1
305228protestbehov2
305367protestdimensjonen1
305368protestholdningane1
305264protestholdningar1
305369protestmakeri1
305361protestprega1
305297protestreligion2
305358protestviser3
305329påvisast105
305335religionsfridommens3
305287religionshistorikarar4
305222repriser134
305266rockemusikkmiljø1
305299romarkyrkja22
305320ryktemakeri4
305276samtidstendensar1
305290satandyrkarar2
305253satandyrking4
305330satandyrkinga1
305259satangrupper1
305317satanic4
305315satanismens1
305267satanistimage1
305309satanistiske3
305262satanistmiljø3
305318satankyrkje2
305255satansekt1
305261satansekter3
305321seksualmagiske1
305341sekulariseringskreftene1
305347sekulariseringsprosessen3
305337sekulariseringstesen1
305294skaparguden2
305356skinheads2
305333skuggetilværet1
305258sprekkene69
305247stjerneteiknet3
305245synkretisme5
305274sørlandsbyar2
305311taxil2
305298tempelherrane7
305305tempelherreordenen3
305251tidstendensane1
305263torturliknande1
305283undergrunnsreligiøse1
305282undergrunnsreligiøsiteten1
305377ungdommmelege1
305265ungdomskulturell3
305237ungdomskulturelle6
305224utkikspostane1
305271utløparane19
305342utydelegare9
305352vaksinasjon123
305277valdsromantikk2
305279vekkingane27
305278vekkingskristendommen8
305243verdipåverknaden1
305316vey4
305323veys5
305328vulgærnaturalisme1
305248øyreflippane15