Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
305183antirynkekrem3
305211aromaterapi23
305202biodynamisk16
305193feilprioritering8
305215feilrekning4
305192flax34
305182ginsengrot1
305194gjeldsoffer20
305179glomnes417
305196idrettsstjernene8
305200kakelotteriet2
305187kalkuleringsevna1
305186kongesonen6
305205livsdugande3
305218livssmerta1
305191livssmerte5
305217livssynsmarknaden17
305188loviske1
305219loviskheit1
305197nestekjærleiksbodet3
305180nihilistane6
305207omdefinerer9
305199omsorgskrav1
305198omsorgskravet1
305208oppvarting16
305185pampers2
305209reinsar76
305201samtidsorienterte6
305204sjølvbergingsdrifta2
305181sjølvhjelpne40
305206sjølvrealiseringsspelet1
305210soneterapi11
305214tilstopping4
305195trafikkoffer36
305189traumane1
305212universalmedisin2
305184urtebad1
305213uthaldet2
305216valutvegar1
305203venninnne1
305220vrangoppfatninga1
305190åndemanarar1