Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 128 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
305164absoluttane1
305096adiafora6
305139aggresjonsutløp2
305081agressive5
305132alkoholnyting2
305068asylsøkarmottaket1
305156avgjorte8
305172avmaktssymbol2
305075avstreifar1
305144bajonetten51
305102bestyrerautoritet1
305093birkelunden23
305161bordellvert3
305077bortgifting1
305100bygdeskulen11
305072bøneromma1
305107delingslinje2
305151dialogmøte59
305110dublettar12
305171evangeliseringsfelttog1
305062familiegjenforeining67
305142folkefeller1
305090folkereligiøs2
305076folkereligiøse22
305073folkereligiøsitet11
305170formastar3
305088formålsparagrafane6
305119formålsparagrafar11
305135fredsmanifest2
305175frelsarverket3
305112fridomsbrev5
305051fritenkarar4
305140geriljakjemparar3
305091gjestetalar7
305162gladiatorkjempar2
305131grenselovene6
305114grenselover2
305113grensemedvit3
305111hallesbyske2
305176halvsøsken11
305134heilagkrigstradisjonen2
305124himmelfarten8
305128himmelfartsforteljinga2
305158hippolyt5
305118inderleggjorte3
305097indrekyrkjeleg2
305063innvandringsgrupper2
305061innvandringsmønsteret2
305053invandrarar2
305079invandrarkulturane1
305067iranarane24
305086julekrybba9
305160katekumen2
305105kjønnsdelte53
305167kompromisse30
305098konfirmantgruppe2
305103koranomsettinga2
305121korse15
305165korsfana2
305169korsfesta21
305145korsmerke8
305137korsmerket9
305147krigsdeltakaren3
305133kristenkulturelle2
305117kroppsbasert2
305130kroppsfrykt2
305120kroppskjensla2
305069kulturmøtet12
305083kyrkjebesøk22
305153kyrkjefedre3
305087kyrkjeframande2
305099kyrkjekaffien23
305082kyrkjekontakt1
305085livssynsmangfaldet8
305141martyrgrav2
305143massakrerer4
305084matskikkar14
305070meiningsforskjellar5
305149merkestein25
305115minoritetsgruppene25
305080misvekstar1
305058multireligiøse5
305057multireligiøst6
305055muslimprosent1
305064muslimprosenten1
305129mystikarane19
305148nasjonalkyrkjeleg4
305065nasjonsgrupper2
305138naudstilfelle5
305127nedkasting2
305155origenes13
305104paulusbreva2
305109prevensjonsrettleiing9
305122prostrasjon2
305177prøvest1
305116reinhaldar35
305052religionsdialog40
305152religionsdialogen27
305126religionsforskjell2
305178religionsgrensene13
305174religionshistoria7
305108seksualundervisning19
305089sjømannsmisjonens4
305092soling93
305173sosialetisk4
305078tenåringsdøtrer2
305154tertullian62
305095topplause15
305101tradisjonsbinding2
305071tél10
305136utallege22
305066utgangpunktet12
305166vanheilag8
305163vognkøyrar2
305150våpenmaktspråk1
305060århundrelange3