Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 137 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
304682allitterasjon6
304656ankargrunn1
304683assonans4
304659belysa8
304644blodgorra1
304745blodvarme8
304673blåfrosen11
304764blåsalte1
304670brotnar75
304653bygdediktaren2
304649dauding20
304713daudingar34
304724detaljteknikk1
304704diktarstemme3
304754diktskrottar1
304719djevlelandskapet1
304715djevlesvart1
304650draugen95
304709draugeskjer1
304772driftsimpulsane1
304707dyveldi1
304717dyvelnut1
304714dyvelnuten1
304760dådlause1
304732dårar18
304726dødsidyllen1
304753dødslandet1
304749dødsstriden3
304736dødssår1
304740elskhugsdikt3
304710fantasiscenar3
304687genese2
304672gråbergstrandi1
304642guuud1
304727gøyande22
304771halvmetaforisk1
304731havdjup47
304722havsnaud46
304721helveteslandskap1
304708hornelen24
304729hubroen72
304688identitetens4
304741identitetsutslettande1
304669illskrik32
304695impresjonistiske28
304640kaldflir28
304646kobbeskjer4
304675kollsigld1
304774kreativitetens3
304651kretsinga4
304751kroppsopningar5
304705krypdyra13
304681kryssrim2
304655kunstigheit1
304738kvinnemakta1
304694landskapsdikt1
304696landskapsidyllar1
304763lauskaren4
304766lengteposisjonar1
304758livsveike1
304643makkar59
304639mannsfaen1
304767mannsverda4
304677maritimt221
304759mergstolne2
304773morsinstansen1
304691morskorppen1
304770mosebøkene15
304734nattgamal3
304654naturidyllar2
304678naturkrefters1
304706naturskildring8
304666naturunivers1
304660nyfreudianismen2
304737nøkkeldiktet2
304641ojande1
304725paradisisk27
304685psykobiografisk1
304662psykoestetikk2
304693regelfast36
304775regelstyrte49
304699regnmakken1
304746regresjonen6
304769reinsingsrituale1
304728revar108
304648rimorgiar1
304645rottetrantar1
304676rundast19
304667saltande5
304739satana3
304712seidemenn1
304638selskapsgys1
304665sereigen10
304750siver19
304744sjelevandringa3
304757sjømannskjekkasen1
304765sjømannssongane3
304680skanderbare1
304730skarven177
304762skirnismål3
304703skrivehaldning1
304752smaksfobiar1
304698snigelen103
304664songbare5
304689språkbrukande1
304671storbåra9
304668stormåsen3
304686subjektets8
304720sunnfjordske24
304690symbiosens1
304700søylepytt4
304768tjohei1
304716trollkatedral1
304711trollpakk12
304747udifferensiert6
304748uhyggedøden1
304755uhyggefascinasjonen1
304702ultrarealistisk2
304756undergangsbilete1
304692urminne1
304743urtilstanden2
304697vestlandpoetisk1
304652viseskreddaren1
304733voggande48
304735åldjup3
304679åtteversa1