Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 74 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
304358alliansepartner5
304367barneskole77
304356bildemedias1
304347blindtarm21
304349bokmålshald1
304407bokmålsnorma2
304404bokmålsnormeringa1
304420botemidlet3
304352bruksalternativ1
304369bøyingslære3
304395dødskyss5
304348eksamenskrav2
304397erfaringsområde4
304418faneberarar9
304355forlagas3
304414forvrengte8
304373framandspråksmetodikken2
304396gettospråk2
304391godlynte21
304362gymnasførebuande3
304408kladdebøkene10
304351kommuneadministrasjon41
304411kunnskapskomponenten1
304387mindremannskjensla8
304359morsmålseksamen1
304374norskmetodiske1
304379oppmerksamheita1
304370ordlære2
304361plandelt1
304415premisset8
304360realskoletradisjonen1
304409refleksar42
304400rettskrivingsreformene4
304354riksavisenes1
304381rikskulturen3
304392sektoriserer1
304389seminarklasser1
304382sentralkulturen9
304380sentralspråk1
304413sidemålstimane1
304377skismaet11
304405skolebokspråk1
304353skoleemne1
304363skoleår67
304350skriftspråkskompetanse1
304375skriveferdigheitene2
304416skyttargravskrig4
304419sneversyn13
304394språkbrukssituasjonane2
304406språkformers1
304393språkhandlingar5
304388språkkompetansen12
304368språkkulturelle3
304403talemålsnære5
304398trivialpresse1
304376ufråkommelege1
304390ugjennomførleg6
304412undervisningsklimaet1
304410undervisningsobjekt1
304371utanatlæring1
304385utemiljøet14
304372utfyllingsoppgåver1
304365utfyllingsøvingane1
304378utropast6
304401valdfridom1
304383valplass7
304366varsko49
304346vulgærutgåve1
304417witch105
304357ytringsformene2
304399åndshorisontane1
304364øvinger2