Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 130 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
304314anstränga1
304284arbeidsmoment1
304294arbeidsplanen29
304251assosiasjonsrik1
304270avlastar29
304243banebrytarane2
304267bathroom1
304345bergahaugane1
304304blivit9
304317bokstäverna1
304276brottstykke2
304290delprosessar2
304218dirringa12
304275draumvev1
304297egenoppdagelsen1
304230eksperimentsituasjonar1
304326fagforfattar1
304277fagskribent1
304325fagskribentar2
304344fellesgodset2
304295forhåndsplan1
304236forkjøla53
304247forløber2
304240formidlingsfunctionen1
304225forskingsmetodar7
304298fragmentene2
304249framstilingsform1
304310fönstret3
304316förmå1
304340halva31
304222hovudprosessar1
304341hälvten1
304308ibland165
304282ideutviklinga1
304269informasjonsbit1
304331justeringsfasene1
304257korttidsminne5
304263kreativa1
304328kursdeltakar7
304311kämpade1
304256langtidsminne1
304258langtidsminnet4
304252lesbar10
304223leseforsking12
304302lidit1
304215lystfylt4
304318maskinens6
304343meddiktar2
304342meiningspotensiale1
304327nedfeller16
304268notisbok31
304306närmade1
304336omarbeidast18
304264omedvetna1
304237omformulerer1
304255omstrukturerer5
304245omstruktureres1
304244omsættes4
304329omvurderer2
304254oppdagingsprosessen1
304261organiseringsprosessen2
304307outhärdliga1
304216pinefylt3
304266problemløysingar3
304278problemskaping1
304293påkreva10
304334reinskreiv22
304279rekneoppgåver2
304289rekursive3
304287rekursivitet9
304313renskrivningen1
304337resepsjonsforsking1
304300romanideen1
304299romanutkastet1
304281samtalepartnerar2
304332skoleklasse12
304233skoleskriving1
304301skrivandet1
304220skriveforsking9
304259skriveoppgåva3
304248skriveoppgåve1
304286skriveteori2
304292sluttprodukt18
304217slåsskampen29
304262språkpsykologar1
304232språkpsykologen2
304280spørjekonkurransar5
304305stark124
304283stoffsamling2
304312ställen1
304271synleggjeringa17
304319tangenter6
304235tankebrokkar2
304272tankeprosessar3
304234tankeutvikling5
304239tankeutviklinga2
304291tekstbiten2
304250tenkeskriving1
304333thomasine4
304273tiedemands3
304221tilblivingsprosessen1
304274tobaksfabrik4
304241tænkningsfunctionen1
304246udtrykkes6
304238ufullkommen3
304321ullkjole11
304260usamanhangande6
304253utrykksmåte3
304231utslagsgivande42
304296utviklingsgang10
304335vakent14
304229verbaliserast1
304228verbaliserbart1
304242vygotsky2
304219write13
304315yttersta11
304303ångesten1
304309öppna3