Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 139 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
304097amerikabrev37
304090amerikahaldningane1
304082befolkningsmessige9
304138besvär1
304107bojers11
304093bondeutvandring1
304169braatsjøer1
304192breed6
304194clengs1
304074colombus10
304199cpa2
304149cpl2
304160dobbeltperspektivet3
304133drabelege12
304212dåtidssituasjonen1
304110edvart25
304201eimigrantforteljinga1
304182emigrantens2
304126emigrantroman1
304103emigrantromanane2
304159emigrantromanar1
304125emigrantromanen1
304123emigrasjonsprosess1
304104emigrasjonsprosessen3
304088emigrasjonsrørsla1
304084esaias21
304187fargelegging8
304176festepunktet5
304211foreinast10
304157forkovran1
304185framtidslandet9
304086fridomslandet2
304137fridomslengten6
304170graasvart3
304112grundlægges3
304132handlingsstrukturen2
304136herra9
304180herute40
304178hjemmefiske1
304092homestead20
304120hundevakt3
304139hushonde1
304168hvinte7
304197høvdingens2
304183immigrantmiljøa1
304175immigranttilværet3
304198indianarfolket2
304188indianargrava1
304190indianarmotivet1
304209indianaroppreisten1
304200indianarspørsmålet1
304106individualiseringar2
304202innleiingane12
304171instinktmæssig2
304114invandrarna1
304184italy284
304134jessu17
304075jordbrukskulturane5
304116jorddyrkarar3
304085koloniherredømmet1
304083koppevaksinen11
304173kovdammen1
304177kulturtematikken1
304161kveiteåkeren4
304145kvekarforsamling1
304141kvekargruppe1
304118kvekarutvandringa2
304121landkjenning24
304102lesarutbreiing1
304186likerett3
304096litande48
304122lämnade1
304129mistilpassing8
304101motivutvalet3
304205möttes1
304204nomadens1
304115nybyggarna1
304210nybyggjaren9
304203odlaren2
304124overbefolkninga7
304153pionerfarmar1
304108pionerfarmarar1
304165præriekyrkja1
304080pull31
304079push19
304174rg734
304148ryste59
304111rølvaag54
304166rølvaags9
304179seksroring1
304081semmingsen17
304196shabbona2
304128sivilisasjonsprosessen5
304154skaret239
304206skilda103
304147skotå3
304214skrivesituasjonen4
304146slogvigs1
304172smaamyste2
304151småbonde5
304152småbonden14
304130sprangvis7
304119stoffgrunnlag2
304100stoffgrunnlaget3
304158storfarmar1
304163stråene1
304135sån15
304213tidsreferansar2
304105tilbørleg35
304144tvangsdøypte1
304076urfolkesetnaden1
304143utpanting14
304117utvandrarfiguren1
304181utvandrarlivet1
304150utvandrarmotivet1
304113utvandrarna1
304131utvandringsavgjerda1
304078utvandringsforløpet1
304140utvandringsgrunn1
304099utvandringsmotiv3
304089utvandringsraseriet1
304094utvandringsårsak1
304077utvandringsårsakene1
304162vadde58
304207verdinorma1
304164ves9
304098øvrigheitspersonar3