Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
304035arwidssons1
304056bam22
304050befolkningstap1
304070budsjettpost27
304060bustadkøen2
304059bustadstyresmaktene1
304021davidane1
304053delrepublikkane2
304020entré64
304067forbitra23
304023goliaten1
304065heimbygdsrett1
304069heimebruk40
304073heimstadkjensle1
304045industrialiseringspolitikk1
304054industrianlegga8
304052ingermanlendingar1
304062innflyttarspråk2
304068interrørsla1
304030jordbruksmarkene1
304071lesedugleiken22
304057morsmålstimane1
304066nasjonalitetspolitikken2
304064nasjonalrettslova1
304061nasjonalstatsideen1
304046okkupasjonsarmé1
304031oppvaknande2
304042overslaga94
304032panslavismen4
304019parkett80
304025presidentvala2
304041påpasselege64
304028russarhat2
304029russarhatet6
304058russifisere2
304044russifisering10
304026russiskspråkleg1
304072russiskspråklege3
304036sentens6
304037sjølvstendeperioden2
304063sjølvstyrelovgivinga1
304022slyngde24
304047sovjetbefolkninga1
304038sovjetiseringa2
304034tysken120
304039utflyttarar32
304043valdsverket7
304055våpenfabrikkar3