Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 71 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
303907alche1
303906bache30
303909balche1
303917bibelstoff2
303905brunior1
303896bygdereisinga1
303903bygderomantikar1
303904bynorske1
303869clemensskulpturen1
303930diktkrinsen2
303916diktringen2
303913dittleff1
303862dragnad54
303876draumkvede5
303923forsoningstanken1
303922forsoningsteoriar1
303924forsoningstilstand1
303914forsverje5
303875førstediktverk1
303882himmelstrevande1
303885hjalande6
303928høgkyrkjeleg14
303881høgspråket3
303933jordvend18
303900kjeldune6
303918kristendomsoppfatning3
303919kristendomssyn13
303868langfjesingen1
303867lorgnettdrøymaren1
303877lysmaktene2
303927lågkyrkjeleg6
303874mellomalderdiktet2
303887metaforpar1
303890munngap1
303894munnpromp1
303915mystikktradisjon1
303866naki79
303889normalstil2
303926notidslesar1
303901olsoknorske2
303912oppesen3
303931opplevdest6
303871opplisting31
303863pensumdikta1
303891plapr1
303897reisingar10
303884rimrikdomen1
303910rummelhoff4
303929sakramentalisme1
303895sjølstendige38
303872skaldespor3
303920skaparteolog1
303892skvaldr2
303864snøknirken1
303893strupl2
303878trettandedagen23
303921trusartikkelen5
303883tungtslåande1
303925uhandterleg29
303902universale6
303865vårblå3
303886yndlings3