Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 189 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
303617arbeidarborna3
303738arbeidarens8
303720arbeidarregjeringa15
303764atomstrategien4
303647augneblenk11
303604bilsalet160
303606bilsamfunnet1
303763bjart902
303712blomekrona2
303707blømingsår1
303629boku1
303767brevbrot1
303668brundvand1
303676bustadblokk31
303603bustadkøane10
303613byarbeidaren5
303766bygte10
303769dekkoperasjonane2
303655disponerast76
303719disposisjonsretten19
303753dogmene8
303636ekteskapsalderen6
303775etterlevde83
303745ettermiddagsmøte6
303660fabrikkpiper6
303656familieorden1
303688fellesprogram8
303610fjøsane24
303782folkebåt1
303749folkemottakarens1
303779forbrukarsamfunnets2
303619forbruksvaremarknaden4
303662forbruksvarene12
303731forhandlingsharmoni1
303654forhandlingsspel6
303729fornuftens11
303704forrotnande2
303608forsorg15
303600fortider1
303614gardsarbeidaren3
303758generalsekretærane11
303659glasskule3
303686grupperom44
303748hallesbys13
303615halverte71
303612halvurbanisert1
303755hamarbispen10
303630havdjupet21
303607heimefrysaren6
303743helvetesstriden7
303673herføraren56
303594hippies7
303634hjelpemann17
303643husmorforbundet4
303641husmorlagsmøte1
303640høgtidsstemt10
303687hønsvaldsk1
303727ideologidød7
303730ikkjepolitikken1
303756ikkjetema2
303746indremisjonens9
303646industriens45
303661industrioverskotet1
303645industrisysselsettinga1
303737innspunne4
303653interesseharmoni3
303652istemma2
303627kaoskreftene4
303717kapitalkreftenes2
303637kjøkenbenken80
303695klassekamppartiet3
303772kolportera1
303706kolstøvet5
303690kompromissets4
303780konsumløft1
303751krigsoverskrifta2
303708kronblada22
303658krysslaupsmodellar1
303739kuffert19
303679kveldsmørkret31
303644kvinnesakforeninga1
303642kvinnesamfunn1
303635kvinnesysselsettinga1
303718kvistast5
303621kyrkjeritualet4
303685lindebrække19
303689livsnære9
303723lovframlegga25
303747lukastekst1
303736lydsterke3
303703maktarrogansens2
303776mangelsamfunn9
303602mardrøymer1
303638maskinalderen3
303711mistenkeleggjering19
303596morgonrode8
303696motstandspartiet7
303783naudsår7
303702opposisjonens74
303616oppstiging16
303657ordensbrør3
303705orienteringskrinsen5
303728overpartiet1
303633pantet73
303771partilandsmøta5
303666partisekretærar4
303622pinseforsamling5
303672plansjane8
303770politbyrå4
303742preventiver2
303778produksjonsløft1
303671programvedtaka1
303725propagandaorganisasjonen1
303760radiopreike1
303750radiorøyr2
303722rasjonaliseringslovene9
303721reddik8
303713reformspiral1
303701regjeringskoalisjonar1
303649regjeringsår5
303680reguleringspolitikken43
303716reguleringstiltak73
303732riksgalleri1
303733rikskonsertar4
303650rotur35
303761salmon83
303697samlingssymbol2
303632seglde109
303669setteriet7
303682sigervisse7
303626skapingssoge4
303693skinnmager17
303651stabiliseringspolitikk13
303611stammesamfunnet12
303678stemmelokala7
303620strilalandet12
303765styringssystema25
303684styringstillegg4
303735styringsviljen5
303597svartblåe3
303605symboldatoen1
303631syndfloa2
303624sysselsettings1
303675tillitsmennene94
303628tohu2
303740trehovda1
303599trollsplinten1
303694trott377
303773trustar16
303663trygdene11
303698tsjekkoslovakiakuppet1
303691tysklandsfange1
303665ufullført12
303726ukokt12
303734unasjonal13
303674underoffiserane43
303601urhav1
303625urmyte1
303595utanriksopposisjon1
303710utenkelege22
303670valarbeidarar2
303681valsigrane1
303664valslagord2
303777varetilgang1
303781vekstens9
303715venstreopinion1
303714verdifellesskapet6
303754vetskræmte1
303609vinters126
303744vintersundag2
303724våpengnyet4
303762åndskamp17