Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 240 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
303465aapenbaret1
303428affæren29
303260afændringer1
303330ahnernes3
303346alvorsstund3
303257anliggenders2
303464arnljots1
303239baglernes1
303261benævnes3
303347borgarkrigens8
303350borgarkrigstida5
303340brytning9
303362buden6
303342bøndenes116
303313børnene115
303291chorismos1
303368dagklare3
303359danseleikane1
303405dansestemna2
303361danste28
303372demonien3
303430dolcke1
303333dramadebatt1
303300dualismeproblemet1
303352dæmonisk6
303307ekskurs9
303319eventyrtradisjonen8
303345familierådgivar3
303256fasteste1
303275fedranes16
303325fedrelandslyrikken1
303234felleseuropeisk21
303265fellesnordisk45
303433fenger43
303461fetisjerte1
303252folkefrihedens6
303271folkefærd3
303317folkeklasser2
303244folkeslegtskab1
303357folkevisedrama2
303279forelæste1
303248formalrettslig1
303315fornemmelig16
303393forstmann28
303253forsvarere54
303282fortidsdyrkinga2
303338fortjeljinga1
303391fortrøstning15
303320fortællemaade2
303409fruktbarheitskult3
303408førhistorisk40
303309galilæer7
303277gammelnorsk5
303328gelline22
303298gewesen3
303233gjennombrotets3
303374gjærning2
303246gotarane19
303235grenseår1
303407grettes2
303304grækerpirater1
303305guderne4
303459haraldssons16
303273heltesagn4
303406hestekampane2
303412hestekampar1
303415hesteløpa4
303334hettner5
303469hindsidige2
303466hisset23
303299historiemetafysikk3
303460historiemetafysikken2
303442hjemstavn6
303302hollenderkretsen1
303274holtsmark77
303258hovudspråket16
303240håkonssons12
303366hærmændene6
303381idealiseringa4
303470identieteten1
303471identitetsprinsippets1
303462identitetsproblemet5
303370identitetstrugande2
303410indberetning20
303322inderligere6
303314indklædt1
303399indskrænkes3
303385industrialismens24
303438inges1
303255ingreb1
303245innvandringsteorien1
303268islændingernes1
303360jænter1
303468kallsmetafysikken1
303308kejser3
303243keysers11
303331kjæmpende3
303383konfliktfylde2
303254kongedømmets4
303446kongsretten8
303456kongsson32
303417konkurranseelementet7
303371kristendomrnen1
303387kulturfenomena3
303451kulturtvang1
303404laurdagsfrieret1
303251lendermændene1
303249lendmennene4
303392ligevægt6
303267literaturen131
303389lurspel1
303429magda211
303434magnussonene1
303436magnussønnenes1
303353makronivået4
303449medvitsstraumen4
303379mellomalderkulturen2
303286mellomalderresepsjonen1
303354mikronivået5
303375mænn8
303231nasjonalhistoriske6
303324nasjonalromantikkens5
303416nasjonalsinna13
303329nasjonsmetafysikken2
303285nasjonsproblematikken1
303369nattemøta1
303401naturlivs1
303450naturtvangen2
303424nedtil70
303303nutidens24
303441olavsstatuen3
303311oldliteratur1
303259oldnordisk4
303301omtolka20
303348openhjertige3
303284oppfylde32
303400oprindelighedens1
303363ordfull1
303386pionérar6
303418prestisjefylde1
303351raader594
303283renan22
303455renans2
303445retthaversk5
303437rikshistoriske1
303306rækker35
303377sagabok3
303323sagaernes1
303321sagaforedraget1
303237sagaomsettingar1
303336sagapreget1
303380sagaskikkar2
303378sagasvermeriet1
303339sagatidas1
303403sagaverda2
303398sandelig53
303422sanderstølen53
303288sansbar2
303294sanseverda5
303289sfærene3
303444sigurds12
303316simpleste6
303318situerte10
303384siviliseringa2
303457sjølvhevdande17
303440sjølvhevdingstrong5
303343skandinavistisk1
303280skildringen15
303272skiljeår5
303394skogeigar116
303397skovmarker2
303326slembe45
303388sperillen16
303262sprogarter1
303241stamherre3
303312stedmødrenes1
303337stilistikk3
303411stipendiereiser1
303344studentferd2
303453substansialitet1
303454substansialiteten1
303367svanhilde3
303238sverres34
303250talsmænd1
303432tekstavsnitt1
303232tekstgrunnlaget8
303295tidsakse3
303395tidsreiser4
303276tilstelt49
303287tingas8
303296tingens11
303425tisleia54
303423tisleidalen5
303278trygvesons1
303402trænges15
303421turistforeningen54
303270ubestridelige2
303431ubetinget161
303269udelukkende44
303382ufarleggjeringa1
303247undertvingast1
303420usivilisert11
303427utfyllast12
303448utlvert1
303266utvivlsomme6
303396vasdrag45
303426vasetdansen3
303341verbalet11
303293vesensforskjellige5
303263videnskabelighed1
303390væsens5
303297wesen4
303458åsaguden1
303373ælskov1
303443æn62
303376ænder19
303365øjekast3
303242østeraad3
303335øyslebø13