Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 50 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
303204abortinngrepa1
303229abortproblematikken2
303223abortscener1
303203abortsituasjon1
303206abortsituasjonen1
303200avdelingsoverlege119
303182dokumentarprogrammet6
303216dødshjelpdebatt1
303180fjemsynsprogrammet1
303211fosteralder2
303190fosterlegen5
303202gynekologforening1
303199gynekologisk47
303189helsepersonalet14
303183hercz10
303196hjarterytmen21
303228hjepere1
303181kreftpasient16
303188kuvøseavdelinga3
303209kuvøsen3
303221laussalavisene3
303213livstråd3
303201molne4
303230nisjeaviser19
303207nyfødtlege3
303191nyfødtlegen3
303220nyfødtmedisin2
303179nyhetsbiletet1
303217nyhetssendingar1
303226nøytralisende1
303186pleiepersonale4
303184regionsjukehus13
303205seinabort9
303210seinabortar5
303185sjukehusområdet12
303192smertelegen2
303227tabubelagt36
303197trondheimsteamet1
303198tvillingfoster2
303194ultralydbilete4
303195ultralydlaboratoriet2
303187ultralydlegane1
303193ultralydprofessor1
303212vedgikk37