Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 90 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
303023allmennsynsarane1
303031antennetimen2
303022anvendelige13
303054bablande2
303067bajasar2
303035bauge107
302983bedrøvelig14
302991benkane51
302979bisna68
302980bisnar20
302981bisnelig2
302978bisnelige5
303062brumlande8
303055brytekampar2
303063byssande2
303006bytteforhold7
302989debattpanel1
302984dreieboka3
303025eingongssynsarane2
303044etterfølgar15
302987evenshaug18
303065fleirkanalsamfunnet1
303042forhandlingsmøte89
303036framførelsar1
302990fremskrittspolitikar1
303018grünfeldt4
302988hemmelighetsfulle4
303064herneske1
302997herpeserte1
303053innringingsprogram7
303058intensivering33
303001journalisitikk1
302993kalbakken19
303050kjøpars28
303060kveldsforum1
303043landbruksdirektøren156
303010langhalm10
303066markedsvarer1
303059meiningsutvekslingar12
303028metometerknappar1
303012mistenksomhet10
303004naudløysinga5
303052nærradioens1
303038popartistar7
303008programbestyrar1
303026repesentantar1
302986sakområdet1
303040sakssynsar1
303024sakssynsarane2
303037sakssynsarar1
302999sendeleiaren2
303030slitast51
302996smedevise1
303049synlighet5
303051synsemarkedet1
303013synsingas1
303034taxisjåfør45
303016temakretsen2
303047temaslitasjen1
303057tilspissing8
303015tryneframsyningar2
303045tryneslitasjen1
302992tørrprata1
302985unnskylder23
303014årsoppgjeret20
303019øldrikking16