Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 203 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
302610alrunen2
302665anabasis3
302668anacharsis1
302748anteciperat1
302582arar3
302600argumentarsenal1
302749arkeologens1
302702atgeiren1
302761attkjennlege1
302688aurelius19
302612benvenuto12
302652billegbokserien2
302609bocaccios1
302653boccaccio18
302627bokgodset1
302585boklesaren1
302765bokmengder2
302661catullus3
302619cellini11
302613cellinis1
302640classis3
302662cæsars15
302670danningselement1
302673danningsverdiar1
302583debattbøkene11
302654decameronen3
302607dekameronen1
302770dialektaksjonane4
302755direktesalet1
302658domfellinga3
302689dødsforventninga1
302721dødsgrenser1
302695eigilsson1
302684einstonig23
302680elektra14
302690epiktet2
302628familiesmaken1
302754fellesskapslære1
302639femnde211
302746folkepedagogisk8
302578folkeskulekvardagen1
302635forlagsleiinga4
302651forlagsomtalen1
302779formastelege11
302709forventast52
302771framimot49
302663gallarkrigen2
302698glåpe5
302717godsmasser1
302630gorgias36
302725hendingsmetta2
302584hovudbodskapane7
302756hovudkyrkje17
302625hovudseriane1
302602hyperaktuelle2
302729høgskuleundervisninga1
302740islendingesoger1
302588jauvisst17
302780jubiléumsår1
302631kallikles4
302769kilte53
302646klassikarbibliotek2
302647klassikarutgjevingane1
302622klassikarutgåvene3
302636klassikarutgåver2
302699kolskjegg1
302707kosmologisk3
302706kosmologiske3
302676kriseåra29
302629kritikarsmaken1
302768kulturberarar34
302747kulturdyrkingsarbeid1
302577kulturfelt10
302743kulturproduksjon17
302714kyrkjeprovinsen4
302762lagerhald11
302693lagnadstrua1
302586langhalmen2
302592lanterner28
302701lidarende27
302735lodbrok6
302683lucilius5
302667lukians13
302691lystlaus1
302615mammutsal12
302724martyrsoger1
302597maskinvelde1
302678medeia2
302763medieeksplosjonen1
302739mellomalderballaden3
302733mellomalderdikting1
302738mellomalderlitteratur3
302726mellomlagsgruppene1
302713messeboka2
302711missale3
302731motsetnadstilhøve9
302712nidrosiense3
302594nikomakiske2
302694njåla2
302671norskfaglege1
302766nyhumanistisk1
302757nynorskdom2
302633næringstarv1
302742omsettingspolitikk1
302624oppdagarglede2
302649oppgangsperiode11
302590opplysningas6
302604opplysningsbøker1
302692overskreid7
302728positivismestridens1
302634produksjonsvolumet46
302760publikumsgruppene3
302752redigeringane1
302750rekronstruksjonar1
302638resepsjonssida1
302773rettskrivingsnormalar4
302708samhøyrigheit2
302644seinantikk2
302618seinrenessansemennesket1
302682senecas2
302620sjølvrosande2
302720skiringsheimen3
302774skriftspråksformer1
302643skuleklasser32
302616skulelesing1
302660skulepensum2
302601slagordliknande1
302579snakkemåtar2
302587språkstode2
302599standardinnføringar1
302681stoikaren4
302686stoisisme4
302687stoisismen3
302723straffemåtar2
302703sturlassons2
302772symboliseringane1
302776symbolstridane1
302611syttitalsordskifte1
302617syttitalssmaken1
302716tidsoppleving1
302642tilleggjast113
302767tilvende9
302736tolkingshorisonten1
302722toogtjuande1
302655tormes4
302751tradisjonsliner4
302674tredveåra19
302659triumfalistisk1
302777truserklæringane1
302775trussystem8
302626trålar59
302685trøytiande1
302606ullands1
302672universitetsstudier1
302580utfriinga6
302753utgjevarpolitikk1
302637utgjevarsida1
302656utgjevingspolitikken1
302737utlaupar10
302595utleidde28
302641utskild133
302704utskilt118
302715valkendorf85
302623verknadshistorie8
302664xenofons4
302778åndsfellesskap4
302705æreminnet5