Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 54 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
302447)r1
302448)re1
302438bygdeveg23
302429commune11
302456destruktørar2
302474dialektforkjemparane3
302479dialektjappar1
302472dialektofsen2
302478egotrippande1
302433finlese11
302463framleiting2
302457hovudprinsipp65
302432jammers4
302441kjøvande104
302427klårsyn22
302435komparasjonen6
302453konspirasjonstrong1
302455konspiratørar2
302436landstormen32
302467lettlærd5
302440motlikning1
302477målulvars1
302431naudstadde6
302430naufragium4
302452nauteskap7
302459normspørsmåla1
302480næringslivsjappane1
302446opphø(2
302462ordboksormar1
302434overstreka1
302461papirfridom1
302439paraplymakar3
302444philologia1
302442planløysinga26
302469pliktbøker1
302476promilleframgang1
302460renskrivingsspørsmål1
302475rikstanken16
302437romsdalsk4
302470skattetabellar1
302464skulemålsaktivistar1
302445språkrett4
302468språksterke6
302465suicidalt2
302450såvore20
302428tilgjeve69
302426ufolkelege19
302451uhjelpelege3
302443umutande1
302466uoversynleg4
302471utlegda6
302454øydeleggingslyst3