Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 43 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
302414allekvinnerseige1
302417elitefenomen5
302382forvitnelige1
302390førskolealderen2
302389internaliserte56
302391intraindividuelt1
302396kjenslemerkte1
302409kunnskapsdannande1
302397landsmøteforedrag1
302395livsdugleiken1
302408medvettsskapande1
302392mønsterformer4
302407normeringstradisjonen1
302387normstyrt3
302398normsynet2
302423nynorskramma1
302384presupponerer3
302394presupposisjonane2
302383presupposisjonar1
302400rettskrivingsformer2
302415rettskrivingsreglar15
302420romslige14
302422semjas3
302421skriftfesta14
302416skriftkonvensjonar5
302412skriftkulturhistoria1
302410skriftspråksvariasjon1
302413spøke66
302399standardspråk59
302418tolkas13
302424tospråkligheit1
302386underforstådde2
302385underforstår10
302405verbformer15
302393ymsande41