Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
302380avisdebattar6
302373dagbokplanet1
302367dagbokstoff1
302378fagidiotar2
302375forfattaropplæring1
302374fortattarspirer1
302381genere2
302368innovervendte3
302369irritabel32
302379kunnskapene14
302372livsopplevingane1
302377opplest25
302376språkbeherskinga1
302371tristheten4