Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 123 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
301899alkoholpåverknad5
301896allhærs1
301870angståtak1
301869bespottelse5
301908blodstjerne2
301923byrjer22
301892destruktiviteten2
301937diagnosesystem1
301837diagnostiske21
301838diagnotiserer1
301900diktare55
301872dissosiativ3
301926dokteren973
301898drykkjeridir2
301850dysthyme1
301842dysthymi1
301830dødbringende8
301835eigedomsstruktur6
301911fattigkassa71
301884forsonlege20
301876fortvilelse88
301873fullglade2
301895gnien7
301858gongir119
301933grubleridir1
301925gruvleridir1
301946gruvling22
301882gudsstat2
301868hallusinert2
301851halvbehandla1
301897halvstudert14
301865heialandsgarden2
301907heialandsvatnet1
301824heilskapeleg83
301825heilskapelege12
301867helvites75
301947helvitlære1
301919helvittankar1
301836jordbruksøkonomi1
301856katastrofetankar2
301827kraepelin2
301936kriteriebaserte1
301866kvernsteinen32
301943livshendingar4
301901mani55
301879maniane3
301910maniar6
301916mardraumar4
301854napolon34
301848nedslegne28
301945normalreaksjon1
301903nådetom1
301931nådæmd1
301939omfram66
301888overgeneraliseringar1
301924panikkåtak1
301938pasientjournalar71
301890personaliserer1
301914psykosar18
301840psykosen13
301932raudsprengde18
301852reipet96
301831religionsdyrking4
301832religionspsykologisk1
301906rømande7
301834saliggjørelsens7
301828sinnsliding17
301826sinnslidingane3
301878sjeledokteren1
301839sjukdomslæra3
301940sjukdomsprosessen4
301935sjukdomsteikna4
301885sjukdomstrekk4
301857sjælenaud24
301941sjølvmordstemaet1
301889skinnklede6
301887skiplingane1
301894skriftord18
301904smikkar7
301864spøkt37
301942stemningsforstyrring1
301944stemningsforstyrringane1
301841stemningsleige1
301875stemningsliv5
301877stemningsomslaget1
301855storbrekke26
301902stordomstankar10
301853storsyndaren2
301829styron3
301871sveittebyger1
301928svevnmedisin1
301915svevnvanskar3
301921svirer2
301922svovelsynir2
301861syndegråt1
301883teokratisk5
301846tjønnet6
301849trolltekin2
301917tutlen1
301909uforvarande99
301930umvridin1
301929uraka10
301844uroen177
301845usonleg2
301860veikleik24
301881verdsfornektinga1
301891verdsnektande1
301912vesnar2
301918vrangforestillingane1
301913vrangforestillingar10
301859vrangskap18
301920ørskar14