Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 176 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
301780aerosol5
301787anfektast2
301660anførselsteikn1
301672antennedebattane2
301728argumenterbare2
301696armeringsjern14
301808artikkeldiktar2
301758avgitarisert2
301663avisdommen2
301650avjappa2
301702avmaterialisert3
301722avsverga3
301740barnen68
301735begravelse57
301782begripast3
301681belønna16
301745beånda5
301657boksesongane2
301769bombemåla4
301673budsjettoverskridingar6
301821chandlers6
301691datanettverkas3
301790desinteressert6
301776diktelskande3
301775diktlesande2
301812diktpamflettane2
301774diktsamlingas6
301659elfenbeinstårnet4
301704endeveggen17
301664etterpåklokt3
301800fascinasjonsprodukt3
301757festivalsamanheng3
301652folkeforførar4
301765forlagsentralen10
301766forlagsindustrien3
301762forlagskrise2
301810forlagspoesien2
301759forlagsproduksjonen2
301753forsterkningar100
301662fortellekunsten2
301647fortrøstningsfullt5
301724frimarknadsstyrte2
301771frirom12
301670fundamentalkritikken4
301806følsomme35
301679gasjerte8
301772gatelarmen10
301737grammatologi3
301814gulf31
301661haganæs5
301804halvreligiøs2
301805halvsakral2
301674helseheimen40
301678hjartebrua4
301676hjernekøane2
301686hyperreelle3
301777høgmodernismen6
301807idiosynkratiske9
301815illumination8
301819imagisme23
301690immaterialiserer3
301719inneverande754
301727jernbanelinjer17
301732kaderparti2
301755kafélokale9
301820kapittelavslutningane2
301736kistekledde3
301746klangbotnen13
301813kolgruvestreiken3
301747kombinatorisk9
301708kommunikasjonsmåten2
301723kriminalisera6
301693kronotop10
301694kronotopen2
301783krummingar2
301658kulturkonservatismen2
301816kultursida26
301798kunstbegrepet6
301789kunstdyrkinga2
301786kvalitetsbegrepa3
301784kvalitetsnivå19
301764lagerhallane2
301731leninistisk8
301752litteraturbørsen2
301701litteratuzak14
301711livsbetraktningar2
301695logopol3
301688logopolis7
301698lydkulisser2
301767lærediktet4
301710maktspråkets3
301726marknadstilhengarane2
301656massemedialt3
301716massemediene9
301689medialandsbyen4
301748mellomlagas2
301756menneskelivets12
301797milevidt30
301778milliardpublikum2
301739mimiske5
301743naturtilstanden29
301699newszak4
301713nomenklaturen8
301792nøkkelspørsmålet9
301801omskaping24
301666organisasjonskomité9
301683papirmassen7
301799peckinpah9
301751perfeksjonerte11
301720planstyrte2
301749poesialbum2
301648politikartalen2
301768populistpressa2
301709porteføljer4
301818poésie2
301685produksjonsmidlet2
301794progressiv?1
301761publiseringsforma3
301795radikaliteten2
301744redeleg31
301770reglementerte5
301796reklamemessige3
301714renegaten3
301671samfunnsinnretninga2
301750samfunnsklassar21
301811samtidspoesi9
301809samtidspoetar5
301802sjeledjup2
301785skodespelariet2
301742skriftfesten4
301823skriftfigurane2
301706skriftstaden8
301684skriftstadene8
301675sniking19
301763språkbehandlinga2
301668språkstyrt3
301705språkstyrte21
301721stalinissar2
301707stalinissen4
301680statsmaktenes2
301649statsraison4
301712stoltenbergar2
301665storslegga15
301687stålbyen11
301692stålbyens4
301788støvar30
301733subsidiaritetsprinsippet8
301669symbolblokkene2
301667symbolstyrt2
301717søttitalsgenerasjonen2
301779tabloidforsidene2
301703teiknmengder3
301803tilbakeliggande7
301760tingleggjering13
301781trafikkmaskinane4
301677trafikkstans2
301718trettitalsgenerasjonen2
301822trykksverta9
301655uforgripelege3
301729ufølsom5
301738ugjennomsiktige15
301817utanriksnyhetene2
301734utopismen2
301725verbalsekretærane2
301654versifiserte8
301700viewzak6
301653visegruppe19
301697walls11
301754åndelaust6
301651åndshøvding8