Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 134 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
301645babord112
301613baugspring1
301555besteveninna20
301609byfjorden30
301544byreisa9
301588byreiser1
301540båtavhengige1
301628båtleia4
301554båtturane9
301543dagpendla10
301615disen53
301513eigersund56
301642feriepastorar1
301535ferjealmenningen1
301603ferjefolket2
301522ferjefritt85
301523ferjelaus1
301521ferjelause3
301625ferjereise7
301567ferjereisene4
301551ferjesalong1
301560ferjesalongane1
301593ferjeturen32
301512fjordkryssingsprosjekt4
301571foringsmåtar1
301534fornuftsbriller1
301569godtkjøp5
301572grishuset11
301620gudvangen701
301583honningkuber1
301578hønsehus38
301595kaiane48
301592karrieremenn1
301582kassespikring1
301621kaupanger3157
301575kilenot17
301517krifast4
301581kubb19
301640kulingbyer4
301598lagerskura1
301568landbruksnemnd5
301574landnot9
301605lesebokdikt1
301570lettlege9
301633lokalbaserte6
301611manøvreringsevne3
301524marknadssenter1
301563mediesaker6
301594mellomstundene1
301584merar1
301634minnestunden25
301587minnestunder14
301635misjonsstemna1
301586misjonsstemne12
301548morgonhelsing2
301546morgonmysen1
301623mosterøy9
301612motorkraft39
301624munkesete1
301646nabofjorden3
301608nordvesten86
301637normforvaltning1
301585næringsbylgje1
301619nærøyfjorden580
301602offentligheitssamfunnet2
301630omsynsfulle18
301577pelsdyrgardar40
301589radl4
301559reisefellesskap1
301617reisegruppe5
301557reiselaget3
301618reiselivsbrosjyrane1
301629reisemåtar7
301518rennfast29
301606rokta6
301549rotfylling3
301547rutinen91
301610salongvindaugo1
301591samferdselsministeren391
301579sandfart2
301562sjåarreaksjonar1
301580skjering90
301573skòra11
301631sladderet10
301576snurpenot38
301538sommarjobbar53
301536sommarturar3
301636songarhua2
301597spaserstripe1
301644storhende23
301607styrehusvakter1
301519sørtrafikantane1
301533tapssida3
301558tatlet1
301553terapitime2
301590tiltakssjefane1
301531trafikantane432
301526trafikksterke8
301639trieinig1
301622turistsjefen31
301532ulempane2
301550ultralydprøve1
301525underforbruk7
301515vegrådmennene1
301643vegsjefane2
301641vegsjefar2
301530vegsystem27
301542vekependla11
301604vinterdagane10
301614vårdagane20
301632øvingsbane13
301552øybuen6