Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 115 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
301479andresens27
301463bankdrift15
301458bankfusjonar6
301466bankstyret39
301474bedriftskulturar3
301399bedriftsoppkjøp7
301502bettum6
301421bonds14
301432bryggerinæringa6
301416buyout2
301410corporate23
301477creditbank20
301427duopoli1
301471effektivitetstap3
301451empirien20
301500etablishment1
301496fallrettar79
301411finance53
301400finansaktivitetar1
301405finansdirektør51
301492finansforetak13
301424finansliv2
301511finansskandalane7
301506firkløver20
301402flagging50
301455flaskehalsane43
301484forklaringsfaktorar8
301450fusjonerande17
301489fusjonsavtalen19
301510fusjonsbølgja2
301397fusjonsbølgje2
301472fusjonskostnader2
301468fusjonsmakarane1
301469fusjonsplanar2
301508fusjonsprosessar2
301454gjennomsnittskostnad4
301412greenmailing1
301483innfusjonerte1
301401innsideinformasjon40
301452kapasitetsgrenser3
301448kapasitetskostnadene1
301449kapasitetskostnader1
301430kartellverksemd18
301419kontantane42
301478kreditkasse11
301464kredittgjeving1
301494laly2
301485langangens1
301417lbo1
301418leveraged1
301499lånefinansiert38
301498långivaren14
301433marknadsdominans1
301415mbo3
301444meirverdi95
301445mikroøkonornisk1
301425monopolist15
301501morits8
301482nynorskmålsetjinga1
301428oligopoli1
301407omgått12
301481onarheim446
301408oppkjøpsperioden1
301453optimum6
301486overgangsalder12
301413penser2
301465personkunnskap3
301443plusseffekt1
301431prisdirektør2
301476privatbank30
301438privilegiar4
301446produksjonsskala1
301488realkreditt2
301462regionsparebankar1
301406rogalandsbanken1
301491rostoft11
301495saugbruksforeningen2
301398selskapsrettsleg15
301457selskapsstruktur6
301505sjokoladefabrikanten2
301396sjøflot14
301456skalaøkonomi2
301447skalaøkonomiske1
301420skaugen10
301480skilnadnene1
301461sparebankar195
301459sparebankforeininga6
301460sparebankvesenet1
301441stordriftsfordelar75
301426superprofitt2
301442synergi23
301440synergieffekt15
301409takeover2
301503tidane2
301403tilbodsplikt4
301437uni57
301467verdipapirhandel71
301435wolrath1