Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 86 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
301090agerande6
301065angrepsmåtar2
301083angrepsvinklar2
301145astrolog12
301146astrologen3
301120avlastning54
301110avpassing1
301126avstemme8
301071ayatollaer1
301063begrepsmessige1
301117bytteevne1
301135byttehandlingane1
301141direksjonar3
301088eigeninteressent1
301124eksternalitetane1
301122fabrikerte5
301119feilbarleg5
301136feilbarlege8
301137forsteine2
301067forståingsformene2
301093forståingsrammer7
301111forutset58
301130fostervev4
301082førsterett39
301138gravalvor10
301115grunnbegrepet1
301107handlingsfelt4
301078heilaggjorde2
301147hoffnarrens2
301069holistar1
301142idealiseringane2
301094idealiseringar5
301076innhyllar3
301095innrømminga7
301133iverksetje51
301108kapsle5
301131kjønnsceller7
301116kjøpekraftige13
301144kvoteordning5
301091marknadsaktør5
301089marknadsgode1
301109marknadshandlingar1
301127marknadsinstitusionen1
301085målrasjonelle6
301064naturvitskapane23
301075naturvitskapar2
301114nordamerikanarane2
301140nytidige2
301123objektivistiske4
301066overlapp10
301125overutnytta3
301096paradeeksempel3
301118paternalistisk23
301070perspektivmangfald1
301092pledere1
301079pluralitet6
301073politologane1
301062politologien1
301100prediksjon12
301098prediksjonar3
301143realisabelt3
301068reduksjonistar1
301084reinskori2
301121simplistiske1
301128sjelsdanning1
301139sjelstilstand6
301101stillingsrollene1
301103tilkjempe4
301102tærar6
301081ubestridd1
301132ufråkommeleg5
301077utgreier40
301080uthenging23
301134utlegge8
301106utskiljing76
301099uvêr318
301112varebytte6
301074verdisfærar5
301113vesternisering1
301072vitskapleggjort2
301104webersk2
301086økonornisk1