Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 68 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
300929attkjende10
300930berrlegg3
300909blandingsformene2
300876eksempelmateriale4
300902farsbilde1
300908fiksjonsoppleving1
300915forstandsmessig2
300918forventningshorisont1
300925generaliserer16
300890gestaltar15
300873glideskalaen1
300899halvmedvetne1
300879handlingsgang12
300874idealtypisk22
300897ikkjefiktive1
300892influere11
300910innbyd11
300886kjenslereaksjonar5
300923krinslaupsteori1
300911kunstteksten1
300904kvinnetekke7
300901leikt33
300932lesarerfaringar4
300917lesarrollene1
300884litteraturlesing3
300888medvettet3
300878omgrepsinnhaldet13
300895populærfiksjonen2
300883rolleleiken2
300896røyndomsflukt8
300889røyndomsoppfatning5
300867sannseiar4
300927skjæringspunktet7
300880skurketypar1
300920sosioøkonomisk27
300866suksesen1
300872tekstdøma1
300891tolkingsimperativ3
300882ualvorleg2
300928underbygginga1
300877veldreid4
300926verifiserte10