Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 92 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
300807acton22
300808aforismen3
300845antagonismar1
300810arkivskåpet1
300777atterhalda16
300853avmatta1
300824beinke42
300781deduktivt6
300831demarkasjonslina7
300790detaljstyre19
300794direktorata38
300806drivfjøra5
300791effektivitetskalkylar1
300797eigenverdiane1
300796eigenverdiar2
300843falanksen41
300837fangevaktar15
300817fellesformene1
300848flakkinga6
300772forberg75
300805fornuftsevnene1
300786forvara19
300774framåt46
300776förmodan1
300815grovsorterer1
300822hovudskilnaden15
300800husfreden20
300821hårpisk3
300864imbesillitet1
300855klasseidentitetane2
300830klassestrid13
300851konfliktbaserte2
300838konfliktliner26
300844konfliktperspektivet5
300842kulturkløftene1
300857lash9
300850lojalitetsbanda3
300823lydlover6
300832maratonløpet20
300840medierøystene1
300820medkultur1
300828melte31
300788midtpartia1
300841mikrofonane10
300818mønsterformene1
300861nykonservativ4
300804odlar8
300819opplysningsprosjekt4
300814organisasjonsverda2
300782overskodar2
300779prinsippordskifte1
300862refleksjonsstopp2
300785rettesnorene3
300783rettesnorer14
300775rikta35
300827rutineprega24
300780sinnelagsetiske1
300789systempyramidane2
300825systempyramidar1
300773sæbjørn27
300813særstode19
300798tankemønstra2
300801tempeletasjen1
300854tonasjonaslæra1
300829tonasjonslæra4
300836undertrykkjar3
300858ustadig33
300811valhendt1
300816velavgrensa2
300849veljarflokken10
300812verdirørsle2
300835villagrendene1
300809villstyr3
300860yteorienterte1
300799zikkuratar1
300802zikkuraten1
300795åtferdpostulata1