Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 92 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
300545amatøralbum2
300529anaforisk10
300505autointervju1
300553barnediktboka3
300512besifre1
300517betydningar57
300538bokstavlege16
300511dobbelgrep2
300513dobbelsidene2
300561emotion5
300537erinnerung1
300522fastlåsing2
300596forflytningar4
300516formålslause7
300585fortært44
300571framandsida1
300531frontkolliderer5
300560gjenoppleving4
300543gjestebok9
300574glasere3
300565gnomer1
300564gnomisk2
300509grashoppelarve2
300552grunnmodus3
300576grunnsakn1
300570grunnsaknet1
300539hatdikta1
300533hinders10
300530imperativer2
300540inderleggjorde3
300577kitte5
300547kjøkkenkveldar1
300506klyse18
300581konformitetspress3
300514konkretisme6
300584kontrollerbar9
300548kronblad50
300567lattervekkande5
300520livsnødvendige26
300542memoarteiknet1
300544minnespora1
300524monuments6
300508morgongraset2
300526motseiinga25
300521motseiingsfull1
300518nias8
300575nullpunkterfaringar1
300532ordsignal1
300507paddespytt2
300546poesimetafor2
300595poesimetaforane1
300569primærfilosofi1
300562recollected2
300527regelstyrt36
300535respektløyse10
300583risse23
300579sentrifugale7
300586silhuetthorisont1
300525sjølvfortæring1
300551sjølvmedvitets1
300597sluttdiktet3
300592spirt6
300591stråa55
300536støkkar1
300578sundlemminga1
300549sutteklut5
300515systemdikting1
300566tankespråk5
300550tidsmedvit1
300528tilhogge5
300523tilstivning3
300580tilværets10
300563tranquillity2
300568tråkige1
300555turrhøy24
300594umotseielege1
300573utslokning1
300556utspila4
300541ytleggjorde1
300510åme11
300572ópet1