Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 157 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
300350agronomien6
300242agronomisk10
300319ammoniakken3
300357arbeidskraftbruken1
300265avlessarvogn1
300369avlsarbeidet59
300336bakgrunnsareal6
300344beitejord3
300359beiteområde149
300372beiteutnytting1
300277betente103
300315bioreaktorar1
300228brukstype2
300314brystkjertlane1
300229buutlegga1
300270båskostnaden1
300273darwinisme9
300285datostempla5
300253dekartalet1
300382direktekundar1
300377driftsform72
300376driftsformer88
300256driftsmåtar21
300352dunkels4
300233dynastieigar1
300365dyrehaldarar4
300327dyrekroppar6
300291dyrekroppen27
300249dyremagen4
300317dyretettleiken1
300244dyrkingsmåtar10
300280dyrlegekostnader1
300304emulgatorar1
300286familiebrukarar1
300306fargestabilisatorar1
300384firekyrsbonden1
300259fjøsa56
300255flaumperiodar9
300232fleskebaron1
300247folketalstaket1
300366fomuftigare1
300311fortjukkingsmiddel2
300310fortynningsmiddel2
300305fuktregulatorar1
300307fyllstoff8
300272generasjon?1
300322gjennomsnittsbonden12
300275gjødselhandtering3
300263gjødselkjellar39
300337gjødselkjellarar2
300290grain7
300364graslandet3
300378grisekjøt18
300379hormonpreparat17
300245ihelsveltingskampanjar1
300240jamstort19
300274jamtført1
300276jurverk4
300361kapitalbruk1
300358kapitalbruken2
300325keisarsnit1
300340kjøtimporten3
300302kjøtstykke37
300250kloakkummane1
300332korndyrking50
300334kornmengder1
300333kornoverskot1
300371kraftfôrbruk2
300363kunstgjødsla19
300324kurasar9
300241kveiteåkrar2
300227kvige55
300251landbruksland5
300362landbrukslandet1
300296landbruksmat2
300351landbruksskole18
300284langtidskonservering1
300318mangstad14
300374maskinbruk2
300331mateksportørar2
300329mathandel4
300349matkranene1
300248matplanter11
300346matselskapa2
300353mellomnasjonal1
300294menstruasjonsutvikling1
300339miljøbelastninga28
300360miljøinnsyn1
300264mjølkeavdelinga3
300258mjølkebonden28
300367mjølkemengd18
300383mjølkepris29
300283mjølkeproduksjonsbruka6
300268møkklaget1
300330nettoimportørar8
300257områdefordelar3
300298osteimitasjonar1
300385overflodsressurs1
300303pakninga8
300381palmeolje24
300312patentbyrået1
300316patentsøknaden9
300341plantasjeeigarar4
300261plattingar7
300335præriejorda1
300234purkefjøs2
300260reiskapshus16
300301rist154
300239simens5
300246sjukdomsfremjande2
300295skolealder6
300348skruve51
300375slaktegrisar13
300236slakteribil1
300309smaksfjernarar1
300308smaksforsterkarar10
300299soyamjøl3
300279spenane26
300278spenen13
300235stallplass17
300225staslin11
300226stause3
300269steinryddinga1
300320steinull9
300321steinulla1
300328storbedrift6
300342storfeet36
300289storfirma5
300343storplantasjar1
300238svinebønder37
300231svinekonge1
300271såfrø12
300281tilbakehaldingstid1
300230tilnamn103
300313transgen1
300288trekyrs1
300266tverrendane1
300355utanrikstransport1
300293vekstforstyrringar1
300262ventilasjon180
300347verdshegemoni2
300252verdssnittet2
300338veterinærar168
300368ytingsnivå1