Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 74 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
300157benedict35
300181differensieringa82
300168distinktiv11
300161distinktivitet1
300188fellesflåten5
300215fleirtalsinteresser1
300214frådragsretten24
300218funksjonsmåten7
300163færøyiske41
300197handelskompani8
300223havstranda8
300201heilstatssystemet1
300148historiefaglege8
300156hobsbawm27
300151hovudledd49
300172hovudside3
300173inntektsbehov2
300221inntektstfordeling1
300178inntvinging1
300162klassifiserer45
300182kollegia17
300199kornutførsla1
300217kraby113
300175kriginga2
300171luringar12
300224lågsletta8
300187læreanstaltane6
300194manufaktura1
300160nasjonalgrenser1
300150nasjonalismefenomenet1
300166nasjonalismeforskarar1
300147nasjonalismeforskaren2
300155nasjonalismeforskinga10
300159nationalism23
300154nyreist12
300167omgrepsforvirring2
300206opplysningsmessige1
300204personalunion25
300202prenteverk75
300195priviligeringspolitikken1
300190reparasjonsarbeid32
300191rustningsindustrien2
300176samfunnsproduktet1
300207sjølvstyrd12
300186skuleembetseksamen1
300205statsadministrative1
300184statsekspansjonen1
300212statstiltak7
300165styringsretten60
300216suverenitetsspørsmålet3
300200sønnafjellske1
300219traktatfest2
300208tryggingsgrunnar6
300192undervisningsvesen1
300222unionsstat1
300209unionsstaten1
300164utskiljingsnasjonalisme5
300153venstretradisjonen10
300149worsley1