Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 66 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
300054actes11
300063aktørmodellen1
300037argumentative13
300028artikkelstoff6
300071baxandalls1
300040bibliografisk14
300043bohumil6
300046bokhistorikaren1
300018bokspreiing1
300019boktidsskrift2
300075bondestrok1
300038chartier4
300047darnton1
300077dekonstruktivistar1
300050distribusjonsavtalane1
300026distriktsvise5
300068fagemne2
300070fakultetsgrenser1
300016friord3
300062funksjonsanalytiske1
300052gløyper38
300035hovudredaksjonen12
300048hovudredaktøren5
300044hrabal11
300073hushaldsøkonomien9
300041indice3
300072klassifiseringsprinsipp2
300064kulturtilhøva5
300060kulturtilhøve6
300022lettres11
300015liber27
300080marknadskonkurransen3
300036mediehendingane1
300039mentalitetshistorikar1
300034meritteringsmessig1
300079mytedanningar1
300074månadsmagasin3
300029nasjonalredaksjonane1
300078nyskapninga2
300030ovundringsretorikken1
300056positivistiske32
300024préface2
300042rastello2
300055rechérche2
300027redaksjonsgrupper2
300061råderom11
300058samfunnstenking3
300065sementering8
300032seminarverda1
300045sitatkunst1
300020skriftmedia2
300067skuleretningar8
300066systematiseringar2
300033tidskrifta16
300076universitetslivet2
300059variablar149
300023vinguden2