Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
299987annonsegrunnlag1
299975arbeidaravisa10
300010arbeidsgjevarens3
300013argumentorientert1
299988avisinnhaldet2
299968aviskronikkane1
299962aviskronikken8
299977behersket40
299966bladteigane2
300001bydominansen1
299964cavling10
299996framhaldsstykke2
299997kapitaleigande1
300014kjendisorientert1
299989kriminalreportasjen1
299993kronikkforfattarane8
299995kronikkforfattarar4
300011kronikkliknande1
299967kronikkplassen6
299991kronikkredaktør4
300008kronikkredaktørar1
299974kronikkspalta1
300000kronikkspalte1
299994kronikkspaltene3
299992kronikørane2
299984laussalsaviser8
300006massemedienes3
299985medievridde2
299979meiningsmangfald6
299971meiningsstoffet3
299972mellomtitlar4
299978monopolaviser1
299986partibanda9
299980plasskrevjande31
299990reføydalisering2
299982sensasjonsavisene2
300004skjønnarane1
300002skjønnarar1
300005skribenters1
299965særnordisk3
300007tjenesteytelse2
300012utvalskriteriet2
299973vekkgøymt2
300003vitarar1
300009åndseliten5