Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 179 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
299873)fjatlad1
299844afdække1
299840annhug7
299935arkivskuffene2
299782arnbjørg11
299835attkjenningsverdi1
299810avskygging1
299808avskyggjingar5
299795bandsterke6
299815beingrind44
299889bibelmål7
299890bibelmålet13
299926bibelomsetjarar3
299923bibelomsetjingane4
299900bibelsitata2
299783bokføra27
299807bokførd12
299884brittanius1
299925buskap285
299936dataføring1
299942dataført1
299932dataførte4
299951datatida1
299799dobbeltføremålet1
299896dusti92
299793elektronalderen2
299831etymologiserande2
299880fegi35
299950ferdigredigerte1
299931ferdigtrykte9
299881fingrarne112
299877fjanka2
299864fjasla2
299886fjaslas1
299878fjaslast1
299865fjatla3
299882fjatlast1
299848folna84
299857folnar57
299847forpligtelse12
299829framsett200
299867fumla37
299906fus61
299907fysa1
299908fysemat8
299909fysna41
299910fysneleg1
299911fysnestund1
299921fysnorne2
299944førnemnde16
299919galatarane1
299939grunnmanuskriptet3
299859gråleitte1
299861harmhugen2
299827heimemål7
299883hekti3
299912hemnfysne1
299821hovudføremåla15
299924hyrder6
299917høgprosa3
299804idiotikon2
299802igangsette75
299957informasjonskjeldene7
299913jordfysne1
299953komprimeringsstadiet1
299938kontrollesing3
299914krigsfysne1
299813kulturmaal41
299940landbruksordbok10
299855landsmålsforfattarane7
299800lindroth423
299801litteraturmålet6
299812litteraturslag1
299922lysterne16
299860lærarstriden1
299897madland5
299956maskinleselege4
299837mattias186
299894mattæus18
299838måldyrkinga4
299888målføreformene1
299833målføreord10
299797nasjonalordbok1
299954nektande11
299841noggrann16
299781nybrotsverk6
299791nybrotsverket1
299814nyinnsamla3
299929nytida33
299856odyssevskvædet5
299792omvurderingar17
299826ordartiklane4
299819ordboksartikkelen1
299945ordboksmanuset2
299820ordboksredaktøren1
299961ordboksredigering1
299787ordboksverda1
299788ordboksverk16
299905ordfamilie3
299843ordhistoria4
299933ordpostar1
299934ordsetlar3
299949ordskattane1
299811ordtydinga2
299955papireksemplar3
299798planleggingsfase7
299947preposisjonane21
299817redaksjonsreglane1
299846redaktionstempo1
299959redigeringsarbeidet4
299789redigeringstida1
299825redigeringsåra1
299796relikt7
299836rettskrivingsordbøkene1
299786samanstøypingsmodellen3
299785samhøvet43
299937samlingsinstitutta1
299845sammenhænge1
299803schweizerisches1
299872silketørkledet2
299948skattkammer31
299862skriftir31
299891språkgranskarar8
299874spøtet29
299823stilklang1
299828stilslag6
299875strikketøyet28
299946strukturmerkte1
299958tankedelen2
299842tidsrammene15
299928tilvisingssystemet2
299960trivs63
299943trykkferdig1
299885trønderforfattaren1
299839tydingsdifferensiering1
299822tydingsnyansar2
299915veidefysne1
299868vimsa53
299916ærefysne1