Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 175 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
299764alberoni136
299677anleggja1
299662anleggsprosjekta2
299732antimedial1
299690argumentasjonar7
299647astmaepidemi1
299626attoppliva1
299707automatikkprinsippet1
299617avløysarordet1
299735betænkt9
299674biffar15
299649bilimport6
299645blyforgifting11
299738boghandlerne3
299641bolsjevismens1
299700børsspekulering1
299679cast40
299616dommedagsprofetisk1
299615dommedagsprofetismen1
299748drøsa55
299623effektiviserast30
299675eiffeltårnet44
299631eksilrussar1
299670ekspresstoga5
299625endisme2
299628endismen6
299638endist1
299681entreprenørfirma28
299710entreprenørfirmaeigaren1
299614epidemologiske1
299665eurodisney6
299680européisk5
299633evolusjonistisk8
299706fantasilivet11
299697fetisjeringa3
299722finansavisa13
299709finansplanet1
299672flateområdet2
299724folkemøtekulturen1
299776folkepedagogikk2
299602forbausar20
299627frametterskodande1
299661friedmanismen1
299607gardinmønster1
299749generiske78
299762gledesutbrot4
299640gorbatsjev1
299752gøymestaden46
299778healey11
299774hekkeplassar15
299687hirschman1
299684honderich1
299646hovudtrafikkårane1
299739høflighed11
299777idealisera3
299652indoktrinerte7
299750injurielovene1
299744intervjugjenstand1
299650isbitkabinett1
299696ivaretakarar1
299605katastrofefilmar3
299660keynesianismen5
299604kjenslestruktur3
299629kjenslestrukturen2
299611kjernekraftindustrien9
299692klientane113
299632kojeve1
299717kringkastingsorganisasjonar1
299678kroppspray1
299772kvasirøynda1
299726landskapsbildet7
299759landsmøtehotella1
299656leveringstida26
299720lisensavgifta10
299620logic32
299768logosentrisk3
299743lokalavisplanet1
299760lusking5
299653maksimaliserer3
299691marknads21
299702marknadslojalistar1
299770marknadsmediale1
299719masseoppseiingar24
299711mcalpine1
299757mediakomplekset1
299715mediakonserna1
299745mediamonopola1
299754medieinstitutta1
299731megafon15
299642monopoldanning4
299708monopoltendensen1
299608museumskulturen1
299729musikkshow7
299756nyfikenskap8
299701ominnreia2
299737oplaget8
299740opmærksom21
299685opptred1
299761orgastiske3
299664overbygget63
299773passiviseringa2
299704pengevinstar2
299689perversitet5
299769pietet17
299725politikars2
299610populærøkologien1
299622postfordismen1
299621postmodernismeboka1
299619postmodernismeteoretikaren1
299644privatiseringane1
299655produksjonstida13
299643profittmaksimalisering2
299695publikumsvennlege11
299688reaksjonens3
299714regionsavisene5
299693ressursfordelinga9
299651rompekløar1
299734samanhengjande59
299648samfunnsfunksjonar50
299766samhøyrsle5
299765samleiefrekvens1
299767samtaleakta1
299751samtalegenren8
299747samtalelag43
299775samtalestyrt1
299771seda39
299727selungar7
299763sengeknirk1
299603siècle17
299618sluttstreket1
299669snøggbana2
299746sprørsmål4
299716statsstøtteordningane1
299718statsverksemder3
299634stoggestad5
299694studietilbodet62
299663superstrukturelle2
299730såpekassa3
299736sælge28
299624tilblivande1
299705tilskuvet1
299637tjugande76
299733uana2
299636uartikulerte6
299673underhaldningssenter1
299682underleverandørar140
299654utviklingstida2
299667vallée1
299758venninnesamtalar1
299698wingrave1
299671ytingane234