Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 103 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
299531alfabetiserte2
299539avgangseksamenar1
299505besvarast4
299599chihuhua1
299585dette?3
299572dvelar6
299536dåpshandlinga14
299537dåpsmyten1
299535dåpsritualet7
299502farsbildet3
299533felleshandlinga1
299593forteljarevna1
299601fraktvogn1
299574frelsargjerningar1
299556grover12
299499hallbings4
299594heimlausingen3
299586heltebildet1
299516heltefigurane2
299526heltefiguren8
299560jacks6
299577korsfesting11
299507kunstlitteratur2
299509kunstlitteraturen7
299592kunstlitterære1
299588kunstlitterært1
299508kunstroman4
299519kunstromanane1
299511kunstromanar1
299513kunstromanens1
299600kuskesetet4
299538leseritualet2
299576lidingssymbola1
299548mannsbilde1
299544mannsbildet6
299578mannsmytens1
299546marknadstilpassa26
299555masseprodusentar1
299540morgonmøte12
299530mytekjelder1
299581mytekrafta1
299534myteteksten1
299501novelleserie21
299569nyutpakka2
299591onkelfigur1
299568peacemaker2
299573police45
299514populærlitteraturforskarar1
299589potensnivået1
299565potenssymbol2
299532religionsvitskapen4
299561revolverhanda1
299524ritualets3
299590råspennande2
299541sjablong25
299587sjablongen31
299562skinnmansjetten1
299517skrekkopplevingar1
299567slade13
299582stigmaet13
299579symbolsprang1
299583sårmerka2
299566sølvkvit10
299510tankedjupna1
299580tiltrur7
299564tjuvlånt9
299518ulydige27
299512underhaldningsromanar4
299584vemjing2
299529verdsleggjorte1
299598votert20
299525westernbøkene3
299552westernbøker5
299523westernelskaren1
299558westernfilm6
299597westernforfattarane1
299595westernforfattarar2
299498westernhelt6
299551westernheltar3
299528westernhelten5
299575westernheltens1
299554westernheltskaparar1
299515westernlitteraturen3
299596westernlitteraturens1
299557westernromanen2