Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 104 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
299482ansvarsfordelinga51
299453arbeidsrapport1
299477bibliotekfunksjonen2
299484budsjettpresset1
299395danningsform1
299434demonstrerast8
299468desentrert3
299415dirigering51
299399dér65
299419einmannsjobb5
299402eliteorientert1
299464fagplanarbeid2
299424faidros12
299451framstillingsspørsmål1
299408françois48
299403fritidsarbeid2
299411fusjoneringar1
299398følest77
299417handkraft37
299479heildagsskole3
299480heildagsskolefunksjonar1
299439idékjelde1
299483inntektssystem28
299432input28
299421kommandoar25
299413kommunikasjonssatellittar3
299495konkretiseringar9
299430legitimeringsdebatten1
299427legitimeringsspørsmålet1
299489lærebokdekninga1
299459lærebokmangelen1
299462lærebokomgrep1
299458lærebokomgrepet5
299485løyvte1
299461mangelanalysane1
299404medbestemming20
299445medieutvalet1
299467minstekravsplanar1
299414multinasjonal25
299406målavklaringa1
299457målformuleringane12
299410nedskjæringar20
299448norskkommisjonen1
299442nybegynnaren4
299460nytenkande7
299487oben2
299437oppfinnsomheit2
299433output26
299472overkommunikasjon1
299401pensumdelar1
299429performativitetskriteriet1
299431performativitetstenking1
299438predikasjon4
299425prentekunsten16
299422produktivkraft5
299466rammeplanar11
299450relatera19
299452rettskrivingsproblem4
299436sanningskriteriet4
299456satsingsfelt28
299494satsingstiltak1
299396sentraldirigeringa1
299444setningsbygging1
299454sjukejournal3
299496skiljest8
299471skolebibliotek29
299476skolebiblioteket15
299478skolebibliotekomgrepet1
299491skolebudsjetta1
299455skolefaget1
299443skriveopplæringsomgrep1
299441skriveopplæringsomgrepet5
299447skrivespråket2
299418spader31
299420spakar15
299493spesifisering24
299488stimuleringstiltak87
299409styringspolitikk1
299440styrkast206
299475søkingsarbeidet1
299486tilleggsløyvingar75
299463undervisningsformene2
299465undervisningsformer14
299481undervisningstid19
299416utdanningseksplosjonen30
299393utdanningsperspektiv2
299400utdanningstilbodet50
299394utdanningsveg8
299423utvendiggjering1
299497vegkrossen6
299405verdikrisa2
299392verdikrise4
299492viljer10
299470yttarlegare12