Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 61 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
299362avleire1
299333badehylla1
299384bankautomatar1
299388blindvegar11
299390bomvegar12
299371dunstar18
299368effektiviserer28
299336ekspandér1
299380ettersporing2
299385fartskontrollar50
299331formidlingsteknologi2
299350formidlingsvegar4
299337forsikringa189
299352forskingsinstitutta41
299361framrykkingar6
299348gjennombrota8
299367handlingskrafta1
299360handlingsområde5
299365heimedatamaskiner1
299344humanvitskapane8
299372kalkulerbar1
299330kløen13
299386kommunikasjonsmønster8
299369kommunikasjonsteknologiane3
299351kommunikasjonsteknologiar3
299389kongevegar2
299366kortautomatar3
299347langdon28
299339livsstandard7
299357marknadsideologiar1
299338maskinkultur2
299354nettverksteknologiar3
299356omsorgsapparat2
299378oppringing24
299381oppringjaren6
299382oppringte5
299374sameinande12
299355sosioteknologiske1
299370språkhandlinga3
299373språkteknologiane1
299391svien44
299335teknologidebatten2
299343teknologinivå1
299341teknologiorienterte5
299349teknologipolitikken1
299342teknologipolitiske1
299363teknologiseringa2
299383telefonsystemet4
299377telefonteneste19
299379telefonterror5
299353teleteknologi1
299358teleteknologien1
299359tilpassingane47
299332ullrich18
299346ulukkelegvis3
299364videomaskiner5
299340vitskapsbaserte3
299345åndenaud3