Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 33 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
299132bibellesing16
299129bunkholt5
299160delspørsmål6
299135dominoeffekt19
299161ekstrempietisme1
299131funderande5
299156grunnhått16
299146grunnverdiar38
299137haldbart61
299154handlingshorisont1
299138hyperkarismatisk1
299157inntrykkk1
299162ireneus1
299141libertinisme3
299150livsmoral8
299152livsmoralen7
299147livsvisjonar2
299149livsvisjonen2
299148menneskeborna7
299159naske20
299133normløysa2
299145normløyste1
299144pluraliserte2
299140radikalitet6
299158regelkontrollør1
299151regelmoral2
299153regelmoralen6
299130samfundsvåren1
299143sidevegane16
299136totalforklaringane1
299155truas2
299134verdiforskyving1
299139verdsflukt2
299142yttersidene8