Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 161 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
299127aprés1
298984arbeidarretorikken1
299043arbeidskraftsparande1
299126aulande13
299058avgiftspolitikk25
299087bantustanar2
299009begrensing10
299068bokstavtruskap1
299083bortdriving1
299025bremsing36
298988bumerangeffekten1
299085cheru1
299074cp80
299128deluge3
299096dikterande4
299062drivstoffutgifter38
299067dysfunksjon5
299066dysfunksjonar10
299073eksistensrettar1
299002eksponentielle6
299055eksternkostnader1
299052energislavar2
299053energiunderskot1
299084fantu1
299090fattiges25
299036feilt10
299034feltskjærens1
299018fig1606
299107fjerdepart47
299014forbruksnivå8
299022forbruksreduksjon5
298989forureiningar43
298975framtidsvegane1
298974framtidsvegar2
298976framtvingar4
299026frontkollisjonen32
299094generalens17
299020gjennomsnittsforbruket25
299029gjennomsnittsstandard1
299082godseigarvelde1
299016haavelmo4
299121hitlersymbol1
299033hjelpeaksjonar5
299031hungerkriser1
298981industriveksthøgre1
299047innsatsfordeling1
299012innteikna57
299093iverksett117
299070jamvektsmodellen1
299019jamvektssamfunn3
298967jamvektssamfunnet9
299104jamvektsutvikling1
299063jazzklubbar8
298977konsekvensanalysane7
299105konsumønskemål1
299042kretsløpsenergi1
298996kurvar21
298994kurvetype1
299088kvites4
299051lagerressursar5
299115landas10
299124lettliva145
298980likeverdsideologien1
299010likeverdstanken1
299024luksusvogna1
298968maredraum5
298972marknadsførte44
299106marknadssystemet7
298992marknadsøkonomiens9
299117massedød22
299097mediestøtte2
299017menneskedominerte1
299072menneskerettskonvensjon25
299069menneskerettsspørsmåla3
299007miljømotstand4
299000miljømotstanden1
299119mislyktest1
299071moralkodeks5
299111muleges2
299065nedfalne18
299039nedskjeringsøkonomi1
299045nedtrappe1
299027nullvekstutvikling1
299038nødvendighetene3
298987openlyse15
298986opinionsstøtte2
298995oppbremsingar10
299060ordensmakt10
298970overlegningar9
299032overlevingssamfunn2
299005overskriden65
298990ozonnedbryting2
299100planøkologi2
299098planøkologien1
299109planøkonomiane2
299108produksjonsmål17
298998produksjonsveksten20
299050produsentledd1
299056påreknast33
299089reaganismens1
299044reallønna8
298983realvitskapar3
299110ressursbelastande1
299061ressursforbruket4
299015ressursuttaket61
299003retardert5
299122retthaveri3
299081råvareprisane44
299112sannspådde2
299080senkingar7
299095sigerens9
299046sjølvforskyldt10
299035sortér1
299114sterkes2
299125straffeekspedisjonar1
298991støttepillar2
298973såmenn16
299101tettleiksavhengige5
299001tettleiksfaktorane2
299008tilgangane7
299023tuft159
299113utjamningsideologianes1
299079utsuging18
299041utvinningstakten6
299064vekstsamfunnet8
299040vekstøkonomi3
298985venstresosialistisk4
298982verdikonservatisme8
298969verdsutviklinga2
299091wb1
299092ågerrenter2
299120åndsstraumen2
299102økofaktorar1
298978økopolitikken5
298971økopolitikkens1