Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 114 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
298893amerikanisme4
298939antiautoritære14
298874antinasjonal1
298930antinasjonale3
298946antinasjonalist1
298940antinasjonalistiske1
298915arier8
298890authoritarian3
298856bendict1
298925bevisstgjorde3
298927bevisstgjort8
298877bondetradisjonen1
298879bygdetradisjonar4
298884delegitimering2
298868demokratibyggjing1
298869demokratibyggjinga1
298955dilemmaa3
298889eksiljødar1
298951ekskludering23
298872erfaringstilfang1
298892etnosentrisk13
298942etterhand39
298966familieform2
298903familieoppløysing4
298918fascistoid3
298862feltmarskalk9
298923fiolosofiske1
298883fleirtalsoppslutning1
298867folkesuverenitetens2
298926fortolkingskode1
298941forutseia8
298953framstelte11
298858fridomsverket5
298886frontdaninga1
298963funksjonalistiske33
298962funksjonalitet104
298943fårane7
298959fårar15
298960gellner13
298919generalisert18
298871gruppeegoisme1
298947guderian1
298873halvfalsk1
298863heimehær1
298861hovudhæren5
298932ideologikomplekset2
298938innvandrarliberalarane1
298937innvandrarmotstandarane1
298935innvandringsliberalarane1
298902integrasjonskrise1
298885interessebestemte1
298912jaensch3
298896jødestyrte1
298899konsentrasjonslægre1
298857konstrukt1
298905kriseteikna7
298957kulakkar3
298964kulturforsvar2
298910kulturklimaet1
298878lekkjen2
298965livsdyktig5
298913lydoppfatningar1
298880masseorientert1
298887meiningsforfylging1
298894menneskeideal1
298954minoritetsstatus5
298934motideologiar1
298901motivasjonskrise1
298921motperspektiv2
298895motståande53
298958målmedvete12
298961nasjonalismeforskarane2
298956nasjonalmoralske1
298950nasjonalstatleg1
298870nasjonsbyggjinga2
298875nedbyggjing10
298920nøytralisera21
298900oppvegne5
298882ostehøvlar7
298881ovanpå183
298876oversjikt3
298891personlegdomstestar3
298922projektive2
298948rasetenkjar1
298904reproduksjonskrise1
298851samein8
298949samfunnsautoritet2
298909samfunnsoppløysande4
298906skuldas8
298852statsdaning1
298853statsdaninga2
298944statsrettar1
298931tidsbestemte9
298933tilordna53
298924tolkingsmønsteret1
298854tverrvender3
298914typelære1
298864vårmånadene17
298908åtaler1