Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 64 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
298810angreip105
298812arbeiderforeningen69
298804argumenterast46
298792dagsavisspalter1
298817demosthenes18
298787diskusjonsgruppa1
298841fylkesårsmøtet104
298786gudeferd6
298800gudeferda1
298789gudegåver2
298791kveldsglimt1
298795kyrkjegjengar13
298832metaforens1
298842metaforisert1
298837metaforrik1
298835metonym19
298834metonymet3
298843metonymisering1
298838metonymrik1
298833motfigur1
298822møtelyd10
298821naturmetaforikk2
298819nennsam6
298815nykonstruerte4
298827omlaup26
298820omsetjingsforslaget1
298846oppgåveløysing36
298839opposisjonsretorikk1
298836paine4
298830pikkolofløyte1
298826plaskande15
298799plommer152
298809polemikar17
298806polemiserast1
298798politikarkollegaer7
298805resonnerast1
298824saksinformasjon5
298808samlingsdemokrat1
298845samlingsviljen2
298848sinnelagsetikk7
298790solblank32
298850soningsmotivet1
298796statsministertalen3
298814storblømande3
298797studieringmedlem1
298803studieringstrategi1
298811studiesirklane1
298801superhelga2
298793superlaurdagen1
298816taleskrivarar1
298847tøymast4
298818undersetningane3
298844understrekingane3
298788vasspegling1
298849viljesmaning1
298825vøringsfoss2