Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 127 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
298777alhambras1
298676alkymist7
298751arabaranes7
298677astronom37
298768augnefaringa1
298696averroes2
298764avhandlingane21
298749baathpartiets1
298675bagdadbuar1
298692blomstringa37
298748borttrengde1
298679bypoetar1
298668bysantisk2
298669bysantiske4
298663domsmennene7
298761duas2
298728egyptisering2
298706egyptologien1
298724ekspansjonistiske6
298666eldprøver2
298765encyklopedisk9
298670erobrarane14
298688erobrarar10
298715erobringsfreistnader2
298785etnosentrisismen1
298746fjellslettene2
298687forandringsvenlege1
298766forelskingas27
298661formalitetane61
298716forvaltingsobjekt1
298755fremleis6
298734friherrar1
298773fysiognomikk1
298735gergy1
298762halsring20
298760hamama1
298775hatim1
298693hazm4
298757hazms1
298703hegn21
298719heimeplan1
298742hellenismen4
298690herjingstoga1
298704hypotetiske49
298727ismaîl1
298714kartleggingar54
298694khaldun16
298731komediespelarar1
298721kretsa13
298699kronikørar5
298656kronikøren13
298725kronprinsane2
298743labyrintaktige2
298732levanten4
298753likestillast59
298710manipulasjonane1
298741mellomaldertida1
298754mistolkar18
298770mistyder40
298774mudjahid2
298658munqidh1
298737mutran1
298780mørklegginga5
298740nahda1
298672nomadediktinga1
298752nominelt95
298713omhyggelege10
298739oppattvekte2
298767oppteikning16
298709osmanarane2
298697ottomanane7
298698ottomanarveldet1
298655papirfabrikkar22
298671poetkrig2
298662qadin1
298733racine28
298660rettsskiping1
298707revolusjonsrådet7
298695rushd2
298720råvareprodusentar5
298718samfunnsomveltingar2
298686samfunnspolarisering1
298712samlenamnet6
298726saîd1
298750sekularistane1
298674språkvirtuosar1
298729syrarar15
298744sørifrå1
298673tamman1
298779tapast5
298758tawq1
298689tekstsamlingar4
298659tempelriddarane3
298664tilleggskurs3
298756tillemping21
298769tåreflaumar2
298784ubønhøyrleg9
298717umogen13
298708underkuinga5
298657usama9
298730utdanningsbesøk1
298738uttrykksmidla2
298711uttømande24
298701vesterlandet9
298665vesterlendingane1
298678vintilbedar1
298702vitskapsodling1
298705vrakrestane12
298772yunus27
298736zidan7
298680ørkenpoetar1